Защита на уязвими лица от домашно насилие в условията на пандемия

Фондация „Български център за джендър изследвания” /БЦДИ/ - София и БЦДИ - клон Хасково започнаха изпълнението на Проект “Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа” - Защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в условията на пандемия. До началото на октомври 2020 проектът ще осигури и подкрепи продължаване предоставянето на услугите за жертви на домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново, които включват безплатни консултации за пострадалите лица с психолог и юрист,  съгласно чл. 5, ал. 1, т. 6 от Закона за защита от домашното насилие - ЗЗДН. Ще бъде проведена и специализирана програма за извършители на насилие по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН.

В рамките на проекта в посочените градове ще бъдат предоставени консултации около 50 лица пострадали от домашно насилие, като петима извършители на насилие ще бъдат включени в специализирани програми. Програма за социално-психологическо консултиране включва изслушване на заявения проблем, помощ при идентифицирането на актовете на домашното насилие, търсене на ресурси за справяне и подкрепяща среда; социално застъпничество и посредничество; придружаване до институции.

Програма по овластяване и психологическа подкрепа. Програмата включва  терапевтична работа по преодоляване на травмата, активиране на собствените ресурси за излизане от ситуацията на насилие и реинтеграция в обществото.

Програма за юридическо консултиране е съществен елемент за подпомагане на пострадалите лица за вземане на решение за справяне с проблема. Тя спомага за очертаване на реално възможните законови действия, които лицето може да предприеме за своята защита, както и за подреждане на неговите приоритети. Програмата включва застъпничество и подкрепа при започване на процедури за закрила във връзка със ЗЗДН.

Специализираната програма за извършители включва различни модули и тренинги за промяна в ценностната система, в начина на мислене, нагласите за справяне с  агресивното поведение, със стереотипи, предразсъдъци и зависимости. Основна цел е придобиването на нова нагласа и разбиране на насилието като неприемлив модел на поведение чрез осъзнаване на собственото агресивно поведение по отношение на близки хора и придобиване на нови навици за решаване на конфликти и спорове без използване на агресия.

Проектът включва и дейности по изготвяне и разпространение на информационни материали по въпросите, свързани с превенция на домашното насилие, които ще бъдат разпространявани в печатен и в  електронен формат.

Министерство на правосъдието на Република България финансира безвъзмездно проекта.

За горепосочените услуги потенциалните ползуватели и участници в програмите могат да бъдат насочвани към:

Фондация БЦДИ – София /за София и връзка с Велико Търново/
Адрес: бул. „Васил Левски” 33, София 1142
Тел.: 02/963 53 57
e-mail: office [at] bgfr [dot] org (office <маймунка> bgrf <точка> org)

Фондация БЦДИ – клон Хасково
Адрес: ул.”Пирин” № 9, Хасково 6300
Тел.: 038/ 624685
Адрес: бул.”България” 51, Свиленград
Тел.: 0877/220655
e-mail: bgrfhaskovo [at] gmil [dot] bg (bgrfhaskovo <маймунка> gmil <точка> bg)

И чрез безплатната денонощна телефонна линия за професионална подкрепа на жертви на домашно насилие на Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, действаща на национално ниво 0800 11 977.
 

Сподели