Защо освободиха и директора на РИОСВ-Стара Загора?

До г-жа Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите

Копие: До медиите


ПРОТЕСТНО ПИСМО


Уважаема г-жо министър,
С настоящото категорично възразяваме и настояваме да разпоредите извършването на щателна проверка на фактите и причините за уволнението на директора на РИОСВ-Стара Загора Мария Христова.
Основните цели на сдружение „Движение с екологична насоченост” са свързани с борбата с корупцията, опазване на околната среда и превенция на човешкото здраве. В тази връзка осъществяваме непрекъснат мониторинг върху дейността на частни инвеститори, местни и държавни институции, в това число и МОСВ и РИОСВ-Стара Загора.
Припомняме Ви, че години наред имаше редица протести и жалби срещу угодната на много инвеститори Пенка Начева, директор на РИОСВ-Стара Загора. Със своите действия и бездействия тя си навлече гнева на десетки хиляди жители в обслужваните от инспекцията общини, заради обгазяванията в Стара Загора и Раднево, заради „еко”-разрешителни за сметища, кариери, палене на гуми и всякакви замърсявания, които останаха ненаказани.
Не крием, че първоначално бяхме изключително резервирани и към Мария Христова, избрана чрез конкурс за директор през декември 2013 г. – заради натрупаното от години недоверие към оглавявания преди това от Пенка Начева екип на инспекцията. Но с действията си Мария Христова заслужи нашето доверие. 
Откакто тя стана директор, определено констатирахме бърза реакция на служителите на РИОСВ-Стара Загора по наши сигнали – писмени и на „зеления телефон”, в това число и през почивни дни; експресно предоставяне на достъп до информация по заявления по ЗДОИ; своевременното актуализиране на Интернет-сайта на инспекцията и т.н., което отчитаме като лична заслуга на директора.
За първи път РИОСВ-Стара Загора имаше директор, който не пестеше свободното си време, за да провери на място сигнал дали инсталацията на „Аг еко” за пиролиза на гумен гранулат бълва отрови посреднощ или дали близката до Пенка Начева „Екофарм 2005” в Панаретовци спазва предписанията си.     
Няма как да не изразим и удовлетвореността си от съобразяването на решенията на РИОСВ-Стара Загора по преценка за необходимостта от ОВОС и ЕО и по ОВОС и ЕО със становищата на заинтересованите институции, граждански структури и неправителствени организации по време на управлението на Мария Христова. Тези решения са от първостепенно значение за предотвратяване на риска от замърсяване на околната среда и застрашаване на човешкото здраве от рискови производства, както и предотвратяване на корупцията.
Безспорен факт е, че откакто Мария Христова е директор на РИОСВ-Стара Загора, няма нито една жалба срещу инспекцията.
За да съхраним природата на България от непочтени инвеститори, които поставят личната си печалба пред здравето на децата си, трябва да пазим всички специалисти в структурите на МОСВ, които работят отговорно, а не да ги уволнявате.
Настояваме да ни информирате за предприетите от Вас действия във връзка с настоящото!


С уважение: членовете на:

„Движение с екологична насоченост”, гр. Ямбол

Инициативен комитет с. Ракитница, община Стара Загора

Инициативен комитет с. Дражево, община Тунджа

Инициативен комитет с. Хаджидимитрово, община Тунджа

Съюз на избирателите

Екологична спасителна алтернатива (ЕСА)

Инициативен комитет с. Горна Липница, В. Търново

Сподели