Зелена инфраструктура и транспортни коридори в Европа

savegreen danube programme

 


Зелена инфраструктура и транспортни коридори в Европа


Черноморска мрежа на НПО в партньорство с организации от ЦИЕ и Балканския полуостров започна изпълнението на иновативен проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN -  финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020. Проектът SaveGREEN се обръща към критичната тема за екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.
В момента екокоридорите са застрашени от липсата на адекватно планиране на инициативи за икономическо развитие. Линейната транспортна инфраструктура, градското развитие, интензивните селскостопански, горски и водни управленски практики могат да прекъснат екологичните коридори, да причинят смъртни случаи от трафик и да намалят репродуктивния успех на ключови биологични видове, както и ефективността на екосистемните услуги, от които всички зависим.

Чрез подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на опазването на природата, управлението на природните ресурси (т.е. дивата природа, горите, водите), транспорта и земеползването/териториалното планиране, SaveGREEN ще подобри свързаността на зелената инфраструктура в долините на Карпатите, Алпите и планините от Балканския полуостров. Това ще стане чрез планиране и прилагане на съгласувани интегрирани мерки за смекчаване до минимум на отрицателното въздействие на икономическото развитие.

SaveGREEN ще насърчава междусекторното и транснационалното сътрудничество, както и изграждането на цялостно ноу-хау за разработване на конкретни решения, насочени към подобряване, възстановяване и запазване на функционалността на ключовите екологични коридори в долините на Карпатите, Алпите и българските планини.

Пилотните зони по проекта са:

1.Гората Кобернаусер (Австрия)
2. Пьотшинг, Алпийско - Карпатски коридор (Австрия)
3. Трансгранична зона Бескиди - Кисуце (Чешка република-Словакия)
4. Трансгранична зона Новохрад - Ноград (Словакия-Унгария)
5. Закарпатска област (Украйна)
6. Долината на Муреш (Арад - Дева, Румъния)
7. Долината на Муреш (Търгу Муреш - Търгу Нямц, Румъния)
8. Коридор Рила – Верила - Краище (България)

 

https://www.bluelink.net/files/user-files/bsnn/savegreenn.jpg

 

За проекта и българските участници можете да научите повече от официалния уебсайт на SaveGREEN, www.interreg-danube.eu/savegreen

и от страницата на организациятаq както и ако следвате  #SaveGREEN в социалните медии!
******

За повече информация и контакти Черноморска мрежа на НПО, www.bsnn.orgbsnn [at] bsnn [dot] org  тел. 052 615856

Сподели