Зелени политици и активисти очертаха пътя към зелена икономика на Балканите

Насърчаване на устойчивото развитие чрез зелена икономика в Югоизточна Европа изискаха млади зелени политици и активисти от България, Македония и Сърбия чрез декларация, подписана в Скопие, Македония на 17.10.2016 г.  С нея представители на зелените партии и движения в региона призовават правителствата за спешно и решително прилагане на интегрирани мерки за ускоряване на прехода към зелена и кръгова икономика, като единствена възможност за стабилно и устойчиво развитие на региона и решаване на притискащите го проблеми: миграция, корупция, монополи и неработещи демократични механизми.

Декларацията изработиха участници в международен семинар за зелени политици и граждански лидери, провел се в Скопие, Македония с участието на български, македонски и сръбски зелени партии и граждански активисти. Те анализираха възможностите и опита в региона в областта на създаване на зелена и кръгова икономика, с финансовата подкрепа на Европейската зелена фондация (Green European Foundation, gef.eu).

Управляващите на Балканите трябва да насърчат зелената икономика чрез интелигентни субсидии, данъчни политики, грантови и заемни схеми. Въвеждането им следва да е интегрирано в рамките на цялостни програми от инструменти за стимулиране. Тези мерки са належащи и вече не търпят отлагане, категорични са младите зелени политици и граждански активисти от трите балкански държави. „Изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и изчерпването на ресурсите предизвикват конфликти, тероризъм и масова миграция, и изискват незабавни и решителни действия“, заяви Павел Антонов, съучредител на гражданската информационна мрежа БлуЛинк, България и лектор на семинара.

Според авторите на декларацията от Скопие, зелената икономика предлага богати възможности за икономически напредък в страните от Югоизточна Европа. Активизирането на предприемачеството и създаването на много нови работни места са част от осезаемите ефекти от нея. Най-съществено влияние, обаче имат намаляването на употребата на изкопаеми горива и по-доброто управление на отпадъците, които пряко подобряват сигурността, здравето на хората, качеството на живота и околната среда.

„Едновременно с разработването на националните стратегии е важно да се работи и върху разработването на регионални програми и политики за насърчаване на зелената икономика“, подчерта Борислав Сандов, съпредседател на мрежата на Балканските зелени.

„Възможностите за устойчиво развитие са многопосочни и предлагат богат избор от области на реализация. Те включват направления като: устойчив екотуризъм, биоземеделие, нулеви енергийни сгради, зелени транспортни средства, рециклиране и повторно използване на енергия и материали, интелигентни технологии за управление, възобновяема енергия и системи за съхранение на ресурсите“, посочи Лиляна Поповска, народен представител от политическа партия „Демократична обнова за Македония“ (ДОМ) – член на Европейската зелена партия.

Съвместната декларация на балканските зелени призовава всички други политически партии, бизнес организации и други заинтересовани от устойчивото развитие на икономиката и гарантиране на здравословна околна среда страни, да се присъединят към декларацията и да работят съвместно за реализиране на този важен преход в региона на Балканите, като се ангажират с конкретни действия за изпълнение на поставените от документа цели.

Пълният текст на Декларацията за зелена икономика в Югоизточна Европа може да бъде видян тук.

-

Текстът е публикуван в рамките на проект GEF-15-01 „Journalists and policy makers boost green economy“, финансиран от Green European Foundation (www.gef.eu) и Европейския парламент, изпълняван от фондация „Блулинк” (www.bluelink.net) в сътрудничество със сдружение „Изгрей сонце“, Македония и сдружение „Други нови център“, Сърбия.

Сподели