Жалбите срещу замърсяването от инсинератора на ВМА дадоха резултат

РИОСВ-София съобщи, че затваря инсталацията за изгаряне на болнични отпадъци към Военно-медицинска академия.

От години граждани подават жалби срещу работещ инсинератор в двора на Военно-медицинска академия и информират за това екообщността. Многократно сигналите са изпращани до екоинспекцията, Софийска община, Министерството на околна среда, медии. Жалбоподателите претендираха, че инсталацията за изгаряне отделя непрестанно, в центъра на столицата, големи количества устойчиви органични замърсители, които са изключително вредни. Според тях, във ВМА се изгаряха материали, които съдържат синтетика и пластмаси, а при горенето им в условията на инсинератора на болницата (без качествени филтри и не на достатъчно висока температура) се освобождават високи емисии на диоксини и фурани – вещества, наричани в Европа „опасните 12” и „мръсната дузина”. Те се натрупват в организма и почвата и дълготрайно вредят на здравето.

Новината за затварянето на инсинератора дойде в същия ден, в който електронното издание EuroActiv публикува новина за изследване на Програмата на ООН за развитие (UNDP), което определя замърсяването на въздуха в България като „убийствено”.

Законодателството и системата за мониторинг в България по отношение  на замърсяването на въздуха са на ниво, но те не се прилагат, коментира Георги Стефанов, експерт по климата от WWF-България, цитиран от EuroActiv.

Според UNDP,  замърсяването на градския въздух в България е два пъти по-високо от регионалното средно ниво. Страната ни води в класацията по замърсяване на въздуха в Европа. България е на пръво място и сред всички 187 страни, включени в проучването.

Бедността и липсата на информация за проблема играят ключова роля, допълва Стефанов. Българите се отопляват с дърва, горят битови отпадъци отпадъци, включително много гуми и пластмаси, за да ги унищожат или за да извличат метал от тях, палят стърнища всяка есен, без да знаят и да разбират щетите, които причиняват на околната среда и здравето си.

Сподели