„Живот за Кресненския пролом“ връща на животновъди от с. Горна Брезница кози убити от вълци

Само през ноември 2013 г. в село Горна Брезница до гр. Кресна, екипът на Фонд за Дивата Флора и Фауна и Живот за Кресненския пролом ударно компенсира 15 ощетени животновъди загубили добитъка си от вълчи атаки през последните месеци. За 2013 Фондът е получил сигнали от над 60 фермери в района на Югозападна България за убити над 310 овце, кози и телета. След инспектиране на повече от случаите, екипът на ФДФФ е компенсирал досега 53 собственици на добитък с раздадени 56 овце и кози и 24 овчарски кучета.


Компенсаторната програма е уникална за България и Европа, а нейната ефективност и практичност е оценена от европейската програма за опазване на природата ЛАЙФ +, Зоопарковете във Виена и гр. Де Доуе, Франция, които я подкрепят финансово. Раздаването на живи животни вместо убити от вълците е природозащитна мярка за намаляване конфликта между животновъдите и хищниците, който пък води до безсмисления омагьосан кръг: Нападение от вълци- убити домашни животни- отчаяние у животновъдите- липса на мотивация у ловците за отстрел на неядивен дивеч- опит за реванш и саморазправа- закупуване на отрова- залагане на отровата в остатъчния труп- извършване на строго наказуемо престъпление-  повишена сетивност и интуиция на вълците за избягване на мястото на тровене- натравяне на овчарски кучета, орли, лешояди и др.- нищожно или никакво намаляване на вълците в района- нападение на вълци над добитъка.

Поредният порочен кръг, в който всички са ощетени, а най-вече популацията на редки видове хищни птици е в опит да бъде прекъснат от проекта „Живот за Кресненския пролом“ с подкрепа и работа с фермерите в района. Някои от предложенията на ФДФФ са сменяне от овце и кози към отглеждане на говеда в силно пресечени терени, включване на по-добре обучени овчарски кучета, поставяне на електропастири на кошарите и регламентиран и координиран отстрел на вълци в проблемни райони.

Лице за контакт: Надя Вангелова- Ръководител на проекта „Живот за Кресненския пролом“
Тел. 0878777684, 073881440, e-mail: vangelova [at] fwff [dot] org
www.fwff.org/lifeforkresnagorge/

Сподели       

Коментари

снимка на Фонд за дивата флора и фауна
Фонд за дивата флора и фауна каза: http://fwff.org/lifeforkresnagorge