Журналисти действат в обществен интерес по примера на The Guardian

Два дни, дванайсет журналисти, двайсет теми. Такава е равносметката от проведeната на 27 и 28 април работна среща - семинар - по качествена журналистика в обществена полза. Организатор на срещата, проведена в катедра "Радио и телевизия" към журналистическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски," бе BlueLink.net. Срещата проведоха Пол Браун, бивш кореспондент по околна среда в британския Гардиън, и Павел Антонов, Главен редактор на Green Horizon в Будапеща и съучредител на BlueLink.net.

По време на срещата, участниците обсъдиха задълбочено състоянието на съвременната българска журналистика и формите на икономически натиск върху нея. В колегиална обстановка участниците обмениха опит по практическите техники и методи за постигане на качествен журналистически продукт и положителен обществен резултат по тези проблеми. Прозвучаха мнения и идеи за подобрение на журналистическата среда в България. "За нас като журналисти е наложително да поддържаме безупречното доверие на читателите си в точността и качеството на работата ни," заяви Пол Браун. Според изтъкнатия британски журналист репутацията на честност и професионализъм в професията се гради цял живот, а се погубва мигом от един недобросъвестен или погрешен репортаж.  "България заслужава повече качествена журналистика, за да има по-активен и действен обществен контрол над институциите и перспектива за по-чиста обществена и природна среда", коментира и Павел Антонов.

В края на срещата участниците проведоха откровена дискусия за бъдещите си намерения и действия и сложиха началото на кръг "Гардиън" за стойностна обществено-оговорна журналистика. Те идентифицираха над 20 идеи за конкретни журналистически репортажи и разследвания и предприеха конкретни стъпки за разработването им. Сред темите попаднаха /не/способността на институциите да обезпечат реален достъп и участие на гражданите в оценките по въздействие на околната среда на различни проекти, конкретни теми и казуси на добро и слабо стопанисване на гори и природни ресурси, както и други теми, свързани с правата на чиста и здравословна околна среда. "Вдъхновена и ентусиазирана съм от срещата, благодаря за нея, и хайде да започваме да работим," коментира една от участниците.

Участниците ще имат възможност да приложат на дело придобития опит и познания като изработят собствени оригинални материали и разследвания по обсъжданите проблеми. Освен в редакциите си, те ще получат възможност за публикуването им на специална интернет страница, подготвена от БлуЛинк.нет с помощта на фондация „Отворено общество“. Подкрепа за осъществяване на замисъла оказват също: Факултетът по журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски“; Британският съвет в София; фондация „Гардиън“ - Лондон; проект „Да върнем пълната забрана“ на Bloomberg Philanthropies; и Deutsche Bundesstiftung Umwelt в рамките на проекта „Еко-мрежа“.Участниците се включиха и във вечерна дискусия на чаша английски чай в Британския съвет, на тема „Промяна на климата, природата и законите: как да се предпазим от икономическия натиск над журналистиката?“

Сподели