Журналисти от четири държави разследват незаконната сеч и управлението на горите

Незаконна сеч и други неустойчиви практики, свързани с управлението на горите и защитените територии, разследват журналисти от България, Македония, Румъния и Молдова.   Съвместната им работа е реализирана по проект, изпълняван от фондация „Блулинк”.

През септември т.г. в София беше проведен семинар с участието на журналисти от четирите източноевропейски държави, на който бяха представени междинни резултати от разследванията. Сред засегнатите теми са монополизацията на горските услуги (Румъния), публични консултации със заинтересовани лица във връзка с изграждане на нови водноелектрически централи (Македония) и неустойчивото управление на горите (Молдова).

Проблемът, разглеждан от българска страна, е противодействието на незаконни схеми за дърводобив в Северозападна България, включващи като "търговски партньори" местни икономически и политически участници от България и Румъния, както и мултинационална австрийска компания. Темата беше представена през октомври от журналиста Атанас Чобанов от Биволь по време на дискусия в „Червената къща”, озаглавена „Термити без граници”.

Присъстващите представители на неправителствени организации и национални институции се съгласиха, че е необходимо засилено сътрудничество между публични и частни участници, за да се осигури правилното прилагане на съществуващата правна рамка за устойчиво управление на горите в България, както и за увеличаването на капацитета за мониторинг на горска сеч чрез използването на съвременни технологии, т.е. инструменти за GPS проследяване на дърводобивните дейности, въвеждането на "електронни билети", даващи право за транспортиране на дървесина на територията на България и зад граница, и други.

Журналистическите разследвания и събитията са реализирани като част от проекта GEF-15-01/02 „Establishing a Transboundary Watchdog Mechanism for Environmental Problems For Green Political Parties and NGOs on the Balkans“, финансиран от Green European Foundation

Сподели