Журналистическа работилница за надзор над енергетиката и рудодобива набира участници

Сдружение „Център за екологично право“ и фондация „БлуЛинк“ набират кандидати за участие в обучителна работилница за журналисти. Кандидатите трябва да бъдат активни или бъдещи журналисти - студенти от журналистическите факултети в страната, желаещи да работят в обществен интерес по теми, свързани с енергийната и добивната промишленост (ЕДП). 

Приетите участници ще научат повече за наличните правни и журналистически инструменти за постигане на повече прозрачност на ЕДП и ще усвоят практически умения за разказване на мултимедийни репортажи в жанр "фийчър" по различни случаи и проблеми, свързани с дейността на тези отрасли в България. Обучители в тридневната работилница ще бъдат д-р Павел Антонов, управляващ редактор на Евромегдан.бг, бивш главен редактор на Green Horizon и на актуална публицистика в Нова телевизия, и Димитър Събев, икономист и автор на журналистически разследвания по темите на добивната и енергийната промишленост, автор на Блог за икономика и книгите Свободни размисли върху възела на размяната (2006) и Унизената Земя (2010).

След работилницата, участниците ще имат възможност да разработват професионални журналистически материали в рамките на виртуалната редакция на BlueLink.net и да ги публикуват срещу хонорар в интернет списанието за журналистика в обществен интерес Евромегдан.бг. В редакционната работа ще се прилагат високите етични и професионални норми и техники на The Guardian, BBC и други международни медии, които задават стандартите на съвременната журналистика. 

„Център за екологично право“ и „БлуЛинк“ организират журналистическата работилница в рамките на проект “Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост”, който осъществява правен и журналистически мониторинг над рисковите производства на ЕДП у нас. Проектът е насочен към местните общности, неформалните граждански групи и разследващите журналисти. С дейностите си той подпомага потребностите на местните жители, засегнати от дейността на ЕДП, предлагайки решения за достъп до информация и водене на дела. НПО ще обогатят дейността си чрез създадените добри правни и журналистически практики, а разследващите журналисти могат да получат нови канали и източници на информация, както и да бъдат обучени да си сътрудничат с местните общности и НПО.

Време на провеждане: от 18 до 20 септември 2015 г., петък - неделя. От кандидатите се очаква присъствие във всички занятия и пътуване до локация за практическа работа на терен.

Място на провеждане: село Влахи, община Кресна, област Благоевград. 

Кандидатстване: за да заявите участие, попълнете формата от линка https://bluelink.typeform.com/to/l7NG31, най-късно до 24:00 ч. на 13.09.2015 г., неделя. Участието ви в работилницата, транспорта, настаняването и храната са за сметка на организаторите, благодарение на финансовата подкрепа на EEA Grants.

 

Работилницата е част от проект "Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост", който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Център за екологично право” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България - www.ngogrants.bg.

Сподели