Журналистически кръг в стила на The Guardian се заема с обществено-значими проблеми

Дванайсет започнаха работа за качествена журналистика в обществен интерес.  Всичко.

Сподели