Журналистика и наука за климата

Проект „Журналистика и наука за климата” има за цел да подобри недостатъчното и често подвеждащо отразяване на темата за смекчаването на климатичните промени в медиите в Румъния, Унгария, България и Сърбия. Изпълняваме го в партньорство с Климатека (България), Klima101 (Сърбия), Masfel Fok (Унгария), InforClima (Румъния) и с подкрепа на Европейската климатична инициатива (EUKI). Вярваме, че подобрената комуникация между журналисти и учени, работещи по проблемите на климата, е изключително важнa за общественаta подкрепа за климатично неутрална икономика.

В края на 2021 г. съставихме кратък въпросник за журналисти и учени в България, за да проверим първоначалните предположения за това как се отразявато научни теми у нас и да получим информация, която да помогне за подобряване на ситуацията. 26 представители на академичната общност и 23 журналисти от България отговориха на въпросника. Трябва да се отбележи, че извадката в тези проучвания не е представителна, но е показателна за общото възприемане на проблемите при отразяване на научни теми и ясно показва необходимостта от по-добро сътрудничество между науката и представителите на медиите.

Според 85% от запитаните представители на научна общност, отразяването на науката в медиите е на средно или под средното ниво. И учени, и журналисти мислят, че липсва добра връзка между представителите на медиите и учените, както и интерес към по-научни и задълбочени теми от страна на обществото.

Не особено позитивни са оценките на представителите на академичната общност за това доколко добре се представя науката в медиите (представени в графиката по-долу, където 10 е най-високата оценка).

Най-често срещаните проблеми, които журналистите срещат в работата си с учени и експерти, са свързани с това, че учените не са склонни да се появяват в медиите и понякога отказват да дават интервю, споделят участващи в проучването журналисти. Също така за учените и експертите е трудно да представят сложни научни проблеми на разбираем език, смятат журналистите.

Подобни проучвания бяха проведени и в другите страни, участващи в проекта.

През февруари 2022 БлуЛинк и Климатека проведоха кръгла маса с журналисти за обсъждане на проблемите и предизвикателствата пред медиите и журналистите в отразяването на науката и в частност - теми, свързани с климатичните промени. Събитието даде начало на серия от семинари по темата.

Първият такъв семинар на тема “Как да превеждаме науката за климата на достъпен език” беше предназначен за учени и експерти. В него участваха 15 учени от различни дисциплини. На събитието бяха представени съвети, инструменти и добри практики за комуникация на науката на по-достъпен език, както и въведение в медийния контекст и от какво имат нужда журналистите.

На 11 май, 2022 г. беше проведено събитие за учени и журналисти, в което бяха разгледани важни аспекти от съвместната работа на двете групи в посока подобряване на отразяването на науката за климата. Участниците имаха възможност да установят лични контакти и по този начин да създадат дългосрочен мост между науката и журналистиката. 

Повече подробности за дейностите, извършвани в България в рамките на проекта, можете да намерите тук. Подробна информация за работата на партньорите в другите държави са публикувани на сайтовете на партньорски организации:

 

В рамките на проекта изграждаме общност от заинтересовани журналисти и учени, като им предоставяме обучение и възможност да работят заедно, за да произвеждат научнообосновани журналистически статии, обхващащи различни аспекти на смекчаването на климата. Също така насърчаваме и трансграничното регионално сътрудничество за обмен на знания и опит. През юни 2022 са предвидени два международни онлайн семинара с реномирани лектори.

 

Текстът е изготвен в рамките на проект “Журналистика и наука за климата“, който се изпълнява от фондация „Блулинк“ в партньорство с Климатека (България), Klima101 (Сърбия), Masfel Fok (Унгария), InforClima (Румъния) с подкрепата на Европейската климатична инициатива (EUKI).

 

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели