Журналистика и ветроходство

Млади и активни журналисти от виртуалната редакция към BlueLink.net взеха участие във Ветроходна pедакционна работилница на брега на язовир Искър. Голяма част от участниците са от екипа на студентското онлайн радио "Реакция." Срещата  се проведе на  на 14 и 15 юни.  По време на обучението участниците придобиха умения по заснемане и качване на видео, аудио и текст в интернет, видео и аудио монтаж.

Умения и опит в заснемането и излъчването на видеосъдържание сподели Иво Божков, политолог и граждански журналист, носител на награда на публиката за "Човек на годината" през 2013 г. и втора награда за принос към правата на човека и правозащитността в същия конкурс. Сесия по видеомонтаж проведе възпитаничката на Факултета по журналистика и масова комуникация в София Мария Цветкова, с участието на Вадер Акбархан от радио "Реакция" (на снимката).

Владимир Василев от ИнтерЛаб представи проект за сайт на виртуалното издание на екипа. Като част от редакционната работилница, участниците обсъдиха концепцията и си създадоха профили в сайта. Проведоха се упражнения за качване на текст, аудио и видео на сайта. Експерти по тийм-билдинг и организационно развитие от клуб "Вятър и вода" подсилиха екипността сред участниците като ги въведоха в техниките на плаването под ветрила. "Ветроходството създава вдъхновяващо усещане за единство между елементите на природата и силата на човешкия дух и стремеж за развитие," коментира управляващият редактор на BlueLink.net д-р Павел Антонов. Той припомни, че мрежата е създадена от ветроходци и природозащитници, членове на екологичната организация ЕКО-КЛУБ 2000 през 1998 г. "Пресичането на ветроходство и журналистика е един от доказаните от опита ни прийоми за мотивация на младите хора за активна креативна работа в интерес на обществото и природата," добави Антонов.

Участниците вече работят по създаването на текстове, посветени на околната среда и проблемите от широк обществен интерес. На сайта на BlueLink.net са публикувани техни текстове, като част от редакционни дейности по проект "Да предадем Четвъртата власт в млади ръце: качествена журналистика в обществен интерес." Проектът се изпълнява от фондация „БлуЛинк“ с подкрепата на Програмата за подпомагане на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В рамките на проекта се оказва техническа подкрепа за радио "Реакция" - неформален партньор в реализацията на дейностите. Работната среща на яз. Искър се проведе с подкрепата на Earth Journalism Network на Internews, в рамките на проект на БлуЛинк за насърчаване на журналистиката по теми на околната среда в България.

BlueLink.net e гражданска информационна мрежа, сформирана с цел използването на интернет за подобряване на природната и обществена среда в България чрез подпомагане на активните и принципни граждански организации и групи. Мрежата е създадена през 1998 г. от водещи гражански организации в областта на околната среда, сред които ЕКО-КЛУБ 2000, “Тера” - Благоевград, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна, Геоекоклуб “Академика” – Велико Търново, Българско дружество за защита на биоразнообразието “Семпервива” - Перник, “Зелени Балкани” - София, “За Земята”, Информационен и учебен център по екология. През 1999 г. е регистрирана и фондация „БлуЛинк,“ която поддържа и администрира дейностите на мрежата.

Сподели