Журналистка, работеща за Русия днес се оттегля от Изпълнителния съвет на ECPMF

Изпълнителният съвет на Европейския център за свобода на печата и медиите (ECPMF)  беше информиран на 10 декември 2022 г., че Лиляна Смайлович, член на Изпълнителния съвет, в момента работи с Russia Today Балкани. Сътрудничеството с пропагандна платформа, финансирана от руското правителство, не е съвместимо с целите и мисията на ECPMF. Поради това веднага беше договорено с Лиляна Смайлович тя да подаде оставка от поста си в Изпълнителния съвет и повече да не бъде член на кооперацията ECPMF, съобщиха Янис Коцифос, председател на Изпълнителния съвет и
Луси Сикорова, председател на Надзорния съвет на ECPMF.

ECPMF е основана в Лайпциг, Германия. На 25 май 2009 г. 48 главни редактори и водещи журналисти от 19 държави приемат и подписват в Хамбург „Европейската харта за свободата на печата“.Лиляна Смайлович е член на Изпълнителния съвет на ECPMF от 2015 г.

Лиляна Смайлович (родена Угрица; родена на 22 януари 1956 г. Сараево, PR Босна и Херцеговина, Югославия) е сръбски журналист и бивш редактор на белградския вестник Политика. От 2009 г. до 2017 г. е председател на Асоциацията на сръбските журналисти (UNS). Снимка: Медиен център- Белград/Уикипедия.

 

ECPMF нестопанска организация, която цели да насърчава, съхранява и защитава свободата на медиите. ECPMF работи въз основа на Европейската харта за свободата на печата и Хартата на основните права на Европейския съюз. Неговата визия е общество, в което свободата на медиите дава възможност за открит дискурс и всеки може да търси, получава и разпространява информация.

В духа на солидарността, ECPMF създава мрежа за иначе силно фрагментираната медийна и журналистическа общност. Центърът модерира мрежа от членове от индивидуални журналисти, академични организации, профсъюзи, разследващи журналистически организации, медийна индустрия и др.

В десет члена Хартата формулира принципи за свободата на медиите от намеса на правителството - по-специално за правото им на безопасност от наблюдение, електронно подслушване и претърсване на редакциите и компютрите и за безпрепятствен достъп на журналисти и граждани до всички вътрешни и чужди източници на информация.

Целта на организацията е да се потвърди валидността на хартата в цяла Европа, а нейното приемане да стане условие в преговорите за присъединяване към ЕС. Хартата е предадена на Европейската комисия в Брюксел на 9 юни 2009 г. и на Съвета на Европа в Люксембург на 26 октомври 2009 г.

ECPMF се стреми към своите цели, като наблюдава за нарушения, предоставя практическа подкрепа и ангажира различни заинтересовани страни в цяла Европа.

Резултатите от мониторинг на нарушенията на свободата на медиите в държавите-членки на ЕС и страните кандидатки се достъпни на mappingmediafreedom.org. Чрез изпълнението на програмата „Journalists-in-Residence“, служба за помощ за практическа подкрепа и предлагане на правна помощ, ECPMF директно помага на журналисти под заплаха. Чрез кампании и застъпничество пред заинтересовани страни на всички нива, резултатите от мониторинга и разследващата журналистика и дейностите за подпомагане достигат до широката аудитория.

Сред дейностите на ECPMF е Corona Watch - специализирана страница, която има за цел да документира нарушения на свободата на печата и медиите по време на кризата COVID-19.

Фондация БлуЛинк e член на ECPMF от края на май 2020 г.

Сподели