Зузана Чапутова е носител на наградата „Голдман”

Зузана Чапутова от словашката организация „Виа Юрис” (VIA IURIS) получи международната награда за принос в опазването на околната среда „Голдман”. Престижното отличие е връчено за работата й срещу изграждането на депо за отпадъци край Пезинок, Словакия.

Чапутова е сред водещите личности, работили за инициативата „Няма място за депо в града”. Като член на екипа на „Виа Юрис” тя е предоставяла правна помощ на хората от Пезинок и ги е представлявала пред публичната администрация и съдилищата.

„Много съм щастлива и за мен е чест да получа наградата за околна среда „Голдман”. Приемам я като отличие за гражданското участие, упоритостта и решителността на цялата общност в Пезинок, която се изправи срещу несправедливостта и се защити срещу вредното депо в града й”, коментира Чапутова.

От 1999г. хората в Пезинок се борят срещу изграждането на депо за отпадъци с площ от 12 футболни игрища и капацитет от 792 кубически метра боклук. Повече от 1800 души дирктно се включват в производствата, но администрацията грубо нарушава правата им. Случаят стига и до Съда на Европейския съюз и се превръща в казус с важно международно значение. През 2013 г. Върховният съд на Словакия отсъжда в полза на хората от Пезинок и анулира разрешителното за изграждане на депо.

„Успехът на кампанията срещу изграждането на новото депо доказва, че гражданското общество може да се пребори с могъщи икономически интереси, когато те нарушават здравни и екологични норми. Смятам, че е това е насърчаващ пример за всички, които се борят за чиста и здравословна околна среда и в България”, коментира международният правен експерт Пламен Пеев.

„Радваме се за Зузана и сме горди, че имаме такава личност в нашия екип. Благодарение на дългосрочната и интензивна подкрепа за хората от Пезинок „Виа Юрис” стана част от тяхната история и сме щастливи, че заедно поведохме тази борба до победоносен край”, коментира Милан Шагат, изпълнителен директор на „Виа Юрис”.

Словашката организация е член на международната мрежа „Правосъдие и околна среда” (Justice and Environment), която работи за насърчаване на достъпа до информация, участие на гражданите във взимането на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда. Към членовете на мрежата се присъедини и „БлуЛинк”.

„Първоначалната визия на БлуЛинк бе да бъде електронна мрежа на природодащитните организации, но с годините стана ясно, че опазване на околната среда е невъзможно ако не работят всички механизми на демокрацията в едно общество”, коментира Павел Антонов, един от съучредителите на мрежата. „България изпитва сериозни проблеми с върховенсвото на закона, правосъдието и правоприлаганато, затова пред последните години вече допълваме комуникационната и журналистическа дейност на „БлуЛинк” с юридически анализ и правна подкрепа и встъпването ни в мрежата „Правосъдие и околна среда” е логична стъпка”, допълва Антонов, който е управляващ редактор на „БлуЛинк”.

Сподели