Обществен интерес

Новина
15-04-2024

Под натиска на фермерските протести ЕС изглежда отстъпва от ключови елементи от зелените си политики.

Едва одобреният през февруари от Европейския парламент знаков регламент за опазване на природата, бе изваден от дневния ред на срещата на Министрите по околна среда в Съвета на ЕС от края на март, тъй като не получи подкрепата на необходимото мнозинство от държавите членки.

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг
Новина
11-04-2024

Защо Административният съд в Стара Загора обяви, че ТЕЦ "Марица изток 2" – най-голямата централа на въглища на Балканите – работи в нарушение закона от 2018 г.? Колко струва на България замърсяването от централата?

Публикувано от: снимка на pavelan Pavel Antonov
Новина
11-04-2024

В предишна статия очертахме медийните канали и опорни точки, които тютюневата индустрия ползва в България, именно за да разпространява подвеждащи твърдения, че новите тютюневи изделия са по-безопасни от останалите.

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг
Новина
11-04-2024

България няма нужда от нови ядрени мощности, които ще оскъпят електроенергията и ще влошат ситуацията със замърсяването от ядрен отпадък, заяви проф. д-р Георги Касчиев.

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг
Документ
05-04-2024

Встъпление

Хартата за устойчив туризъм в България изразява желанието на подписалите я заинтересовани страни, участващи в процесите на развитие на туризма и устойчивото развитие в България да се обединят около изложените в Хартата водещи принципи и да поемат личен и институционален ангажимент да ги прилагат и следват в действията си.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
02-04-2024

Хартата за устойчив туризъм в България подписаха министерствата на околната среда и туризма, заедно с представители на туристически и природозащитни организации. "БлуЛинк" също подписа Хартата. Освен това мрежата за гражданско действие ще участва в популяризирането й и привличането на нови подписи за нея, съвместно с Българска туристическа камара и МОСВ.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
13-03-2024

На 17 октомври 2023 година фондация „БлуЛинк“, член на европейската мрежа “Правосъдие и околна среда” (J&E), проведе в партньорство с МОСВ институционална кръгла маса на тема „Как да подобрим достъпа на гражданите до правосъдие по въпроси на околната среда?“.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
13-03-2024

Достъпът на обществеността до правосъдие по въпросите, свързани с околната среда, среща сериозни препятствия. За преодоляването им са нужни съвместни усилия на институциите, както и подкрепа за действията на специализираните неправителствени организации, които работят в тази посока.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
20-01-2024

Въпреки законовите ограничения и етичните рестрикции за реклама, промоция и спонсорство, тютюневите компании поддържат завидно медийното присъствие, чрез което сполучливо популяризират имиджа си и лансират високотехнологичните си изделия като по-малко вредни алтернативи на традиционните цигари.

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг
Документ
15-12-2023

Социологически проучвания сочат, че близо 80% от българите смятат климатичните промени за “криза” или “сериозен проблем”, чието разрешаване трябва да бъде приоритет на политическите партии. Същевременно темата почти изцяло отсъства от публичните изяви на политиците – дори преди избори.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink