Общуване в мрежата

Базисният, вече стар като функционалност мейлинг лист продължава успешно да конкурира форуми и социални онлайн приложения. Вече две десетилетия Блулинк поддържа листите на граждански организации. Повечето са предназначени за строго професионално общуване в ограничен кръг потребители. Има обаче и такива, които дори в ерата на социалните мрежи, продължават да функционират като открити информационни канали за обмен на ресурси и популяризиране на дейности между екоексперти и граждански активисти:

ngos [at] bluelink.net - листът на неправителствени организации, граждански инициативи, институци и хора, които работят или се интересуват от опазване на околната среда.

climate-info [at] bluelink.net - лист за информиране по темата противодействие на климатичните промени. Тя е неразривно свързана и с областта климат и енергия.

eufunds-info [at] bluelink.net - лист на граждани, които се интересуват от проблемите и перспективите при усвояването на европейските фондове у нас.

Сподели