BlueLink.net търси доброволни сътрудници и стажанти

В рамките на програмата си за стажанти и доброволци, която датира от 1998 г., BlueLink.net набира дейни и вдъхновени личности за стажове или доброволно участие в дейностите на мрежата. Възможните области за сътрудничество включват:

- разработка и поддръжка на интернет приложения за комуникация между активни граждани, граждански групи и кампании;

- поддръжка и администрация на уеб-страници, листове и платформи за набиране на граждански сигнали;

- развитие на уеб-телевизия;

- писане, заснемане, запис, монтаж и публикуване онлайн на съдържание;

- журналистическа работа, в рамките на редакционния процес на BlueLink.ney;

- уеб и графичен дизаин, изработка на страници и печатни материали;

- маркетинг, събития и промоции;

- административна и офис работа, документацията и счетоводство на BlueLink.net;

- мрежова администрация и поддръжка на виртуален офис; и

- други интересни дейности, за които още не сме се сетили, но може да ни подскажете.

Желаещите да се включат доброволно в дейностите на BlueLink.net са добре дошли да ни пишат - ще попитаме за мотивацията и кръга на интересите им и ще се постараем да идентифицираме формат за доброволен принос, който максималон да отговаря на желанията и възможностите им, както и на нуждите на организацията. Добре е да посочите времето, което сте готови да посветите на доброволно сътрудничество, както и всички специфични умения, които притежавате или искате да развиете.  Приетите кандидати стават част от екипа на мрежата, участват в планирането и изпълнението на дейностите, получават индивидуално ръководство и подкрепа , както и технически и други ресурси за изпълнение на съгласуваните с тях дейности.

BlueLink.net приема стажанти от образователни и други институции в България и чужбина. Понастоящем BlueLink.net не разполага с финансиране за програмата за стажанти и доброволци и кани финансиращи организации и компании да предоставят ресурси за провеждането й.

За подаване на заявления или запитвания за програмата и всички форми на доброволно сътрудничество, използвайте електронна поща office <at> bluelink . net .

Сподели