Kонкурс „Журналистика за развитие – 2019“ (затворен)

Фондация „Джендър проект в България“ и Българска платформа за международно развитие обявиха началото на второто издание на конкурса "Журналистика за развитие". Конкурсът е отворен за журналисти с принос в отразяването на философията, принципите и инструментите на Европейската политика за развитие и участието на България в нея. Кандидатите могат да заявят участие до 1 септември 2019 г. 

Целта на конкурса е да повиши обществената осведоменост в България относно взаимовръзките между ЕС и развиващите се страни по въпроси на развитието, бедността, миграцията и изключването на малцинствата от социалния, икономическия и политическия живот, включително от помощта за развитие. Чрез укрепване на капацитета на журналисти и студенти по журналистика да отразяват с необходимата чувствителност проблемите на развитието, бедността, миграцията и малцинствата, организаторите се надяват конкурсът да допринесе и за подобряване на медийното отразяване на политиките, свързани с развитието.

Конкурсът е отворен за всеки журналист от електронна, печатна или онлайн медия. Всеки кандидат може да участва с до 3 материала - новини и аналитични статии, програми на медии с национално или регионално покритие, включително печатни и електронни публикации, радио, телевизионни програми.

Наградата за журналисти „Журналистика за развитие“ е обявена за първи път през  2018 г. от Българската платформа за международно развитие (БПМР), за да отличи високите постижения в отразяването на въпросите на развитието, неравенството, правата на човека и премахването на бедността.

Подробна информация за конкурса и условията за кандидатстване можете да намерите тук

Сподели