НМД търси Експерт „Фондонабиране и дигитални комуникации“

Експерт „Фондонабиране и дигитални комуникации“

    30 август 2022

За нас

Национална мрежа за децата (НМД) обединява над 110 неправителствени организации и съмишленици, работещи в сферата на децата и семействата в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Всяка година организациите в Национална мрежа за децата подкрепят над 140 000 деца и 75 000 семейства.

Отговорности

Експерт „Фондонабиране и дигитални комуникации“ работи за развитието на индивидуалното дарителство на Национална мрежа за децата, комуникирането на каузите на организацията в социалните медии и привличането на обществена подкрепа за каузите на организацията. Основни работни задачи:

    Планира и реализира дейности в изпълнение на Стратегията на организацията за периода 2022-2025 и Стратегията за фондонабиране, според основните принципи и актуалните теми, по които организацията работи.
    Координира дейностите, свързани с развитието на фондонабирането на НМД и следи за изпълнението на заложените цели.
    Организира и провежда имейл кампании, радио кампании и мултимедийни кампании за привличане на индивидуални дарители.
    Развива взаимоотношения с дарителите и чрез персонализирана редовна комуникация, ангажиращо съдържание, директна комуникация, събития/срещи и др.
    Поддържа вътрешната система за управление на индивидуалното дарителството.
    Подпомага развитието и поддържането на присъствието на НМД в социалните медии и интернет пространството като търси възможности за достигане и въвличане на родители и активни граждани по темите за правата на децата. Създава, развива и управлява групи в социалните медии с цел привличане на съмишленици и провеждане на онлайн дискусии по ключови въпроси за децата и семействата.
    Следи възможностите, предлага иновативни решения и работи ежедневно за позиционирането на НМД и правата на детето в общественото пространство, за повишаване на имиджа на организацията и за привличане на съмишленици към каузите на Мрежата. Проучва и развива нови канали за комуникация в онлайн пространството и предлага иновативни решения за дигитални комуникации.
    Участва в поддържането на комуникационните канали на НМД: (Facebook, Instagram, Google, ТikTok, LinkedIn и др.). Работи активно с организациите членове на Мрежата.
    Разработва и разпространява различни криейтив и визуални материали, както и друго онлайн съдържание – визии, мемета, инфографики, като таргетира аудиториите при разпространението им и следи за бюджетната ефективност.
    Подготвя текстове и различно съдържание за онлайн каналите на НМД, прес информации, речи, отчети и др.
    Участва активно в подготовката на събития, кампании, комуникацията с медиите и други заинтересовани страни. Оказва техническа подкрепа на екипа при провеждане на събития.
    Следи за ефекта и представянето на НМД в онлайн пространството, изготвя отчети на всяко тримесечие и предлага нови решения спрямо актуалната ситуация.

Изисквания и необходими умения

    Завършено висше образование в релевантна специалност;
    Отлични устни и писмени умения за общуване, публично представяне, работа с хора. Умения за писане на авторски текстове;
    Способност да работи под напрежение, както самостоятелно, така и като част от мултидисциплинарен екип;
    Ентусиазъм и енергичност, гъвкавост и умения за убеждаване и привличане на дарители и съмишленици;
    Предишен опит в сферата на комуникациите, връзките с обществеността с акцент върху дигиталните комуникации;
    Много добро познаване на онлайн средата, готовност за учене и развитие в областта на новите технологии, много добри познания в областта на социалните мрежи – Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google Ads, и др. и предишен опит в администрирането им;
    Познания и опит в работа със специализирани софтуери за аудио, видео и фото обработка, презентационни софтуери, дизайн, както и творческа нагласа и умение за предаване на послания във визуален/арт формат;
    Умения в Google Adwords, Google Search console, Google Analytics, Google Business manager;
    Добро владеене на английски език.

Предимства пред останалите кандидати:

    Опит във фондонабирането и провеждането на кампании;
    Предишен опит в координирането и изпълнението на комуникационни и дигитални маркетингови кампании;
    Доказан професионален опит в областта на набирането на средства, маркетинга, комуникациите, развитието на бизнеса и/или връзките с клиенти.

Ние Ви предлагаме:

    Работите за кауза – бъдещето на българските деца;
    Динамична и отговорна работа в задружен креативен екип;
    Работа в мрежа от над 110 организации, работещи с и за деца в цялата страна;
    Мотивиращо стартово възнаграждение;
    5 дневна работна седмица;
    Офис в центъра на София;
    Коректност и приятелско отношение;
    Екип от експерти, с които е удоволствие да работите и да се развивате;
    Трудов договор.

Условия за кандидатстване:

При кандидатстването за тази позиция, кандидатът е необходимо да изпрати следните документи по електронен път:

    Писмо, в което заявява своя интерес и мотивацията си за работа на конкретната позиция в Националната мрежа за децата. В писмото е необходимо да бъдат посочени двама души, които препоръчват кандидата с телефон и адрес за кореспонденция и каква е връзката между кандидата и поръчителя;
    Професионална автобиография. На този етап не се изисква изпращането на дипломи и завършени квалификационни курсове.

Подборът на кандидатите ще се извърши на три етапа при следните срокове и условия:

    Подаване на документи от кандидатите до 9 септември 2022 по електронна поща на адрес office [at] nmd [dot] bg;
    Подбор на кандидатите по документи, в резултат на което одобрените кандидати ще получат покана за първо интервю. В случай, че не получите обаждане от нас, това означава, че кандидатът не е преминал успешно този етап от конкурса;
    Интервютата с одобрените кандидати са планирани да се проведат на 12, 13 и 14 септември 2022. Интервюто включва събеседване и практическа задача.

Обявата и тук https://nmd.bg/ekspert-fondonabirane-i-digitalni-komunikaczii/?fbclid=IwAR1JD9s2eoWO5MWyW4yaMs9dvg51t3ROyR0s0O_QjuVwgXMeyvv75LpiByo.

Сподели