(Позицията е заета) БлуЛинк търси проектен мениджър

Изображение: Racool studio, Freepik

Станете част от екипа на BlueLink.net

Мрежата за гражданско действие BlueLink.net си търси мотивиран мениджър на проекти.

Търсим енергичен човек с желание да работи в обществен интерес, като управлява проекти в сферата на действие на Фондация “БлуЛинк”, обусловени от мисията и идеалните ѝ цели. Текущите ни проекти обхващат борбата с климатичните промени, опазването на природата и човешките права, насърчаване на гражданското участие при вземането на решения и укрепване на журналистиката и гражданското общество.

За кандидата
Търсеният човек е организиран, самостоятелен, способен да си гони задачите и да спазва срокове. Цени се инициативност и собствена тяга за действие. Добре е да познава спецификата на работата по проекти, включително съставяне на предложения, работни планове, бюджетиране и отчитане на дейностите. В екипа на БлуЛинк е всеки си тежи на мястото, но трябва взаимодействие и екипност.
Всички членове на екипа на BlueLink.net участват и в електронните и комуникационни дела на мрежата. Комуникационни, журналистически и дигитални способности и опит са добре дошли, а готовност за дигитална комуникация е наложителна.

За БлуЛинк
 

"БлуЛинк" е фондация в обществен интерес, която поддържа гражданска информационно-технологична мрежа, анализира, насърчава и практикува ефективното ползване на интернет в подкрепа на демокрацията, опазването на природата и ценностите на обединена Европа. Развиваме демократичното гражданско общество и обществено отговорна журналистика. Изпълняваме дигитални, комуникационни, журналистически дейности, изследвания и анализи, свързваме участниците в обществените процеси и гражданските организации. Работим с широк кръг организации, институции, партньори и донори в България, ЕС, Балканите и други страни. Повече за делата ни може да намерите тук.

Не дискриминаме никого на никакво основание и насърчаваме разнообразие, равноправие и зелен мироглед. Не е нужно да знаете всички отговори и решения - ще ги търсим заедно. Но е важно да споделяме и подкрепяме мисията, визията и дейностите на "БлуЛинк" - вижте ги тук.

 

За позицията

Мениджърът на проекти:

 • управлява проекти на фондацията; контролира изпълнението и качеството на дейностите и продуктите от проектите, които координира;
 • води кореспонденция с донори, партньори и др. контрагенти, свързана с проектите, които управлява;
 • общува активно с неправителствени, държавни, общински, бизнес и други организации, журналисти и обществени фигури;
 • възлага задачи на членове на екипите на проектите, за които отговаря, вкл. и на коорднинатора на проекти;
 • поддържа документация за изпълнението на проектите, изготвя описателни отчети и координира изготвяне на финансови - в сътрудничество с административния отдел;
 • предлага идеи и участва в разработване на проектни предложения, свързани с целите на БлуЛинк, които споделя и разбира добре.
 • Отговаря за работата си пред Управляващия редактор.

 

Работата при нас изисква владеене на английски език и често включва пътуване. Шофьорски умения са добре дошли.

Работата е постоянна, на пълен работен ден, в офиса ни в София. Предлагаме месечно възнаграждение в диапазона 2000 - 3500 лв., като го съобразяваме с опита и качествата на всеки кандидат.

Ако всичко това Ви се стори интересно и подходящо:

- прочетете повече в сайтовете ни за дейностите, целите и проектите на БлуЛинк;
- напишете ни кратък имейл до office bluelink net, като:

 1. опишете кое Ви прави точният човек за работата в БлуЛинк,  и
 2. приложите автобиография/CV, съдържащо:

       - име,
       - контакт,
       - предишен опит с донорски проекти,
       - възможност за започване и, по възможност
       - референти, които можем да потърсим за потвърждение на качествата Ви.

Запитвания са добре дошли. Може и ние да Ви потърсим и поискаме допълнителни материали или сведения за кандидатурата Ви.

 

Срок

Търсим си човека час по-скоро. Обявата е отворена до 25 юни 2024 г., но не чакайте крайния срок - подходящият кандидат може да започне още утре.


Всеки член на екипа

 • участва в дейностите на БлуЛинк;
 • комуникира и подпомага комуникацията на мрежата като публикува в социалните мрежи и чрез уеб страниците на БлуЛинк и конкретните проекти;
 • допринася за набирането на средства, писането на предложения и отчитането на проекти;
 • допринася за изготвянето на Годишния доклад и други издания на БлуЛинк.

 

Очаквания

 • надеждно управление, изпълнение и отчитане на проекти;
 • идеи и писане на предложения;
 • интерес към качествена журналистика в обществен интерес;
 • отличен български и работен английски език (писмено и говоримо);
 • умения за работа самостоятелно и в екип;
 • готовност за пътуване, общуване и комуникация;
 • споделяне на ценностите и идеалните цели на БлуЛинк.

 

Качества и компетентности, които ценим (не непременно наведнъж)

Не пропускайте да се похвалите, ако имате опит с:

 • журналистика или споделяне на съдържание в интернет;
 • боравене със CMS;
 • разбиране на политиките за климата, опазването на природата и човешките права;
 • управленски опит в медия, НПО или другаде;
 • разбиране на гражданското общество и обществените процеси;
 • изготвяне на предложения и доклади за проекти;
 • изследвания и анализи;
 • изкуство, вкл. музика и литература; или
 • ветроходство.

 

За повече информация:
Тел. +359 888 704 661 или office bluelink net
 

 

 

Сподели