Заседание на Обществения съвет към МОСВ на 01.08.2013.

 Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова отправи покана към заинтересованите страни за участие в Oбществения съвет към МОСВ. Според обява, публикувана на сайта на МОСВ, заседанието ще се проведе на 1 август 2013 г., четвъртък, от 15,00 часа, в сградата на МОСВ на бул. "Мария Луиза" 22, зала Сутерен. Темата на заседанието е „Краткосрочни приоритети на Министерство на околната среда и водите до края на 2013 г.“
Предварителният дневен ред на заседанието включва следните точки:

  •  Законодателна програма на Министерството на околната среда и водите до края на 2013 г.
  •  Обсъждане по подготовката на Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014-2020 г.
  •  Разни

Заседанието на Обществения съвет ще се излъчва онлайн в реално време на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

Общественият съвет към МОСВ бе конституиран през м. април 2013 г. и проведе две заседания.

Сподели