отворено писмо

Новина
22-06-2023

В отворено писмо до Министъра на правосъдието, Атанас Славов, заместник-министъра на правосъдието, Юлия Ковачева и Румен Александров - ръководител на Мисията на България в ЕС, Българска платформа към Европейско женско лоби апелира за необходимостта от спешни действия за приемане на Директивата на ЕС относно насилието над жени и домашното насилие.

Публикувано от: снимка на Европейско женско лоби - Българска платформа Европейско женско лоби...
Новина
13-04-2023

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО:
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Относно: Спешното приемане на адекватно и ефективно законодателство в защита и превенция на домашното насилие и насилието над жените

Уважаеми народни представители,

Публикувано от: снимка на Европейско женско лоби - Българска платформа Европейско женско лоби...
Новина
08-09-2015

Фондация „Екоцентрик“ приключи успешно международния си проект „Обучение в демокрация през целия живот – активни граждани чрез гражданско образование”.

 

Публикувано от: снимка на екоцентрик ФОНДАЦИЯ ЕКОЦЕНТРИК
Документ
10-02-2013

от ГД БОПП /Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/:

УВАЖАЕМИ ГН ЦАЦАРОВ,

Публикувано от: снимка на Константин Дичев Константин Дичев