Не искаме атомна бомба в Белене!

Като граждани на Р.България ние сме силно обезпокоени от заявената категорична позиция на Премиерът Бойко Борисов за това, че АЕЦ Белене «ще се строи», на фона на случилото се през последните седмици в Япония и предприетите стъпки на ЕС за основна преоценка, завишаване критериите за безопасност, замразяване и дори – спиране на подобни проекти.

Смятаме, че преди да се предприеме стъпка към окончателно приемане и стартиране на подобен мега атомен проект, трябва да бъде направена сериозна оценка на рисковете, както и дали наистина страната ни има нужда от точно този проект.
Tревожно е, че единствените три страни, които категорично заявяват решимост да продължат своите ядрени проекти без допълнителни проверки за сигурността им, са Русия, Турция и България. С подобно решение България се дискредитира като страна членка в ЕС, демонстрирайки покорство пред Русия и незачитане политиката на ЕС.

Имайки предвид следното:

1. За нуждите на вътрешното потребление на ток АЕЦ "Белене" не ни трябва.
Доказано централата не е необходима за енергийните нужди на страната поне до 2025г.;

2. АЕЦ «Белене» крие непосредствен риск за населението на България и съседни страни.
Прегледът на изградените и проектираните АЕЦ на територията на ЕС показва, че няма нито една в зона с толкова висока сеизмичност като тази на "Белене". Този факт е установен още през 1984 г. от БАН. Това е причина и за допълнително оскъпяване на проекта. Особено в светлината на събитията във Фукушима;

3. Проектът АЕЦ „Белене” е икономически неефективен:

3.1. В проекта за строеж на АЕЦ «Белене» не е предвидено изграждане на хранилища за остъкления високорадиоактивен отпадък, който остава след преработката на ОЯГ (Отработило ядрено гориво).
Проблемите с дълговременното съхраняване на OЯГ не са коментирани и в докладите за ОВОС и технико-икономическия анализ на атомната централа. Решаването на този въпрос ще тегне на българския данъкоплатец стотици години, тъй като съгласно Единната конвенция за безопасност при управление на Радиоактивни отпадъци и отработеното ядрено гориво отговорността се носи от държавата, където те се генерират.

3.2. Селскостопанските производители в 90 километрова зона около централата няма да могат да произвеждат биологична продукция, а земята и недвижимите имоти значително ще се обезценят.3.3. Няма ясни пазари, за които бихме могли да изнасяме произведеното електричество, така че България няма да реализира печалба.


3.4 Дори и да реализира печалба от износ на електрическа енергия, тази печалба ще отива за изплащане на инвестицията на Русия, поне 20 години напред в бъдещето, когато подобна технология ще бъде морално остаряла и неконкурентноспособна.

3.5. Изявленията на Премиера Борисов, че «ще строим Белене, но няма да даваме пари» и "ще строим "Белене" без значение от цената, понеже не плащаме", са подвеждащи и неверни
– изграждането на централата ще струва на всяко домакинство минимум по 4200 евро, или – над 8 400 лева. Тези суми ще бъдат начислявани в сметките за ток на всеки потребител.

3.6. Изграждането на АЕЦ «Белене» гарантира повишаването цената на тока минимум с 50%, което се доближава до стойността на електроенергията, добивана от ВЕИ.

3.7. Построяването на АЕЦ «Белене» обрича останалите енергийни проекти в България на изоставане, унищожава конкурентноспособността и за поколения напред задълбочава проблема със зависимостта на България от Русия, защото руските реактори работят само с руско гориво. Горивата плюс услугите от руски компании ще обхванат около 80% от българската енергетика при реализацията на проекта.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ЗАМРАЗИ НА ТОЗИ ЕТАП ПРОЕКТА АЕЦ "БЕЛЕНЕ", докато:
- не бъдат приети новите изисквания на ЕС за сигурност и безопасност на ядрената енергетика и докато проектът не бъде преоценен по тях, - докато няма ясни отговори по горепосочените проблеми за съхранението на ОЯГ – стойност и разположение на бъдещите хранилища,
- докато не стане ясна реалната цена на проекта, която българското население ще изплаща и продължителността на това изплащане на инвеститора.

НАСТОЯВАМЕ СЪЩО БЪДЕЩЕТО НА ТОЗИ МЕГА ЯДРЕН ПРОЕКТ ДА БЪДЕ РЕШЕНО ВЪЗ ОСНОВА НА ВОТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, а не еднолично, под лобистки натиск, от Президент, Премиер или отделни министри!

Подпиши петицията
Сподели