София заслужава солидна визия, а не автомобилен конформизъм: Открито писмо до Столична община

До Йорданка Фандъкова, Кмет на Столична община

До Елен Герджиков, Председател, Общински съвет на СО

Средства за масова информация


София, 09.11.2012 г.

Уважаема госпожо Фандъкова,

Уважаеми господин Герджиков,

В публикувано от „Дневник“ вчера становище, изразено по време на обсъждането на проекта за нов път в м. „Борисова градина - Погребите,” главният архитект на София Петър Диков заявява, че „автомобилния транспорт ще остане основен начин на придвижване още дълго време”  (http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/11/08/1942469_protest_vremenno_spria...) . Подобно изказване от страна на общинския служител,  чиято отговорност е  развитието на нашия град, е изключително обезпокояващо и  скандално.  То демонстрира шокиращ дефицит на базови познания по основните проблеми на столичния град от страна на господин Диков. Главният архитект за пореден път доказва, че не  само не притежава необходимата за поста му визия за решаване на тези проблеми, но напротив, изповядва  постулати, отхвърлени от науката за градоустройството в развитите общества от десетилетия, и систематично допринася за задълбочаването на проблемите.

Български и европейски доклади, документи, анализи и данни, налични в Столична община (СО), разкриват София като един от градовете в ЕС засегнати в най-висока степен прекомерни нива на замърсяване на въздуха и шум, и сочат като основен фактор за това автомобилния трафик. Състоянието на автомобилния трафик в града е критично и нарушава конституционното право на значителна част от гражданите на София на „здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи” съгласно чл. 55 на Конституцията на Република България. Очаква се главният архитект както и всички в администрацията на СО да са наясно с този проблем и да търсят решения за преодоляването му в краткосрочен и дългосрочен план.

Дългосрочното решение е отразено в стратегически документи на Европейската общност (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:...) и в български такива, които формулират ясно насоките за развитие на транспорта и градската среда към обществен транспорт съчетан със значително намаляване на вредните емисии от транспорта. Тези насоки са свързани със стриктни изисквания чието неизпълнение би довело до глоби отново със значително финансово изражение.

От поне 15 г. СО следва ясно изразена политика за финансиране на пътна инфраструктура като за този период бяха изразходвани значителни обществени средства в името на разрешаването на икономическите проблеми със задръстванията и екологичните проблеми със замърсяването. Въпреки това не са налице необходимите резултати и днес отново проекти за пътна инфраструктура продължават да се обосновават със същите проблеми. За нас липсата на този резултат не е изненада, защото както сме заявявали многократно и както е известно на всеки специалист по транспорт и градско планиране, разрешаването на тези проблеми не може да се осъществи чрез увеличаване капацитета на пътната инфраструктура. Проблема не е и никога не е бил в броя автомобили, но в броя пътувания на ден, и това може да се промени само чрез предлагането на алтернативи за предвижване, ограничителни мерки за автомобилите и промяна на транспортната култура на гражданите. Това са и основните насоки за финансиране, най-ясно изразени в приоритетите на Оперативните програми със средства от ЕС. Искрено се надяваме, че СО усвоява тези средства на европейските данъкоплатци със убеденост, че екологичния градски транспорт е целта към която трябва да се стремим и разрешението на транспортните проблеми в София, а не просто защото тези пари са налични.

Не по-малко сериозно пред СО стоят следните въпроси свързани с автомобилния транспорт:
- на 12 юни 2012 Международната агенция за изследване на рака (експертно тяло на Световната здравна организация), в следствие на тригодишно изследване, обяви дизела за канцерогенен с ясно доказателство за причинител на рак на белия дроб и ограничено доказателство за причинител на рак на пикочния мехур, докато за бензина са необходими още изследвания и засега остава в групата на вероятно канцерогенните вещества (http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6985...)
- Известно ли е на СО каква част от семейния бюджет и бюджета на фирмите бива изразходвана за гориво в следствие на дълбоката петролна зависимост на транспортната система?
- Стотици граждани на София умират или биват сериозно увредени всяка година в автомобилни катастрофи (според официалната статистика на МВР за 2011 г. загиналите са 54, а ранените – 1436 http://dokkpbdp.mvr.bg/Statistics/default.htm), като освен чисто човешка стойност, този проблем има конкретни финансови измерения под формата на медицински разходи, болнични дни, обезщетения и т.н.

С оглед на всичко това, напълно неприемливо е главният архитект на нашия град за пореден път да лансира автомобилния транспорт като основен начин на придвижване в София за години напред, и да способства за това като прокарва спорни инфраструктурни решения в централни, жилищни и зелените части на града. Подобно поведение сочи или  неадекватност на професионалните му качества, или – по-лошо – липса на нравствени и етични качества, задължителни за заемания от него пост. Ето защо настояваме за освобождаването на Петър Диков от длъжността на главен архитект и назначаването на нея професионалист визионер, който в настоящия период да изгражда инфраструктурата на София такава каквато е необходима на гражданите след пет, десет или двадесет години. Градът ни заслужава това.

Ето спешните мерки, които предлагаме да се предприемат с цел разрешаването на транспортните проблеми:

1. Финансирането на мащабна информационна кампания за използване на градския транспорт и срещу използването на индивидуални автомобили.

2. Поетапното изграждане на шумоизолиращи прегради на най-натоварените пътни артерии – бул. Цариградско шосе, бул. България, бул. Сливница и др.

3. Доизграждането на голяма, ефективна, взаимосвързана и БЕЗОПАСНА мрежа от алеи за велосипедизъм.

4. Проектирането и изграждането на кръгова транспортна връзка  от типа „градски пътнически влак” или „леко метро” по съществуващите трасета Кр. поляна-Зах. фабрика-Централна гарa–гара Подуене-гара Пионер-Зоопарк. Като следващ етап проектирането на линия по съществуващите околовръстни ЖП линии която да свързва близко разположените до града села и отдалечени квартали чийто жители пътуват ежедневно към центъра на София и обратно. С такава система разполагат повечето големи градове и ще допълни ефективно лъчите на софийското метро (circle-radial system) на относително ниска цена поради отчасти наличната инфраструктура и собствеността на терените.

5. Систематично намаляване на площите заети от автомобилни пътнотранспортни съоръжения, вкарване на тези съоръжения под земята и създаване на тяхно място на пешеходни и зелени зони, комбинирани с велосипедни трасета и  линии на обществения електрически и релсов  транспорт, по примера на Будапеща, Талин и други водещи централноевропейски столици.

С уважение,

Даниел Попов - член на УС на Информационен и учебен център по екология


 

Подпиши петицията
Сподели