Спрете АЕЦ Пакш-2: Открито писмо до хората и управляващите в Унгария

До Членовете на Унгарския Парламент
До Н.Пр. Янош Адер, Президент на Република Унгария
До Н.Пр. Виктор Орбан, Министър Председател на Република Унгария

Копие: Н. Пр. Андраш Клейн, Извънреден и пълномощен посланик
на Република Унгария в София


ОТКРИТО ПИСМО

Относно споразумението на Унгария с Русия 
за строителство на нова ядрена електроцентрала в Унгария


Уважаеми дами и господа,

 

Обръщаме се към Вас от името на гражданите на България и останалите страни – членки на Европейския Съюз /ЕС/, както и останалите страни по долното поречие на р. Дунав,  във връзка с подписаното на 14.01.2014 г. в Москва споразумение за строителство на нова ядрена мощност в гр Пакш. Това споразумение застрашава не само здравето и благополучието на унгарските граждани и техните деца, но и здравето и благополучието на гражданите на обединена Европа и България.

Сключеното споразумение и неизгодния международен заем биха поставили под съмнение суверинитета на Унгария и оттам сигурността на ЕС. Ако се реализира строителството на нова АЕЦ в Пакш, то ще постави икономически и геополитически пранги на унгарската енергетика до края на настоящото столетие. Решението, което ще обрече съдбата на бъдещите поколения на Унгария, България и Европа, е представено пред Унгарския Парламент без да е потърсено каквото и да било обществено съгласие по него.

От унгарската и европейската общност  - и от Вас – остават скрити следните факти:

• Нова АЕЦ в Пакш би представлявала най-скъпата обществена инвестиция на Унгария за всички времена, която добавя над 4,000 милиарда Форинта /над 12 милиарда Евро/ към досега изчислените 1,000 милиарда Форинта разходи за допълнителни съоръжения.
• Двата нови реактора биха задълбочили зависимостта на унгарската и европейската икономика от руските ресурси и геополитически интереси;
• “Eвтината“ енергетика от Пакш, Белене и останалите мегапроекти на ядрената индустрия, е мит: инвестицията в нея не би могла да се изплати дори при многократно повишаване на пазарните цени на електроенергията.
• В противоречие с твърденията за „ядрен ренесанс“, експлозията в японската АЕЦ Фукушима и останалите аварии в други АЕЦ доказаха, че рисковете от ядрената енергетика за здравето и сигурността на хората са напълно непредвидими и много страни-членки на ЕС се ориентираха към ограничаване и закриване на ядрените си мощности.
• Подобна инвестиция би изсмукала обществените ресурси от модернизирането и реформирането на енергетиката, като вместо да се инвестира във възобновяеми енергоизточници и мерки за икономии и пестене на енергията, които да доведат до постепенно свиване на сегашното потребление, ще утвърди неограниченото наливане на инвестиции в неикономични,  неустойчиви и опасни енергоизточници.

Очакваме и настояваме за отговорно и визионерско мислене от Ваша страна, като ръководители и представители на унгарския народ, и членове на семейството на обединените европейски народи. Това е особено важно за страни като Унгария и България, които осъществиха промяна към демократично управление в обществен интерес и се откопчиха от наложените от Москва тоталитарни режими до 1989 г. Демокрацията, прозрачността и достъпът на хората до решенията, от които зависи бъдещето на децата им, както и здравето, сигурността и чистотата на околната среда, са най-важната част от политическия идеал на нашите народи, както и на народите на Русия и останалите страни от бившия СССР. Не позволявайте стремежът към печалби за малка част от ръководните елити на нашите страни и Русия да ги погубят.

Апелираме и молим да не давате съгласието си за междуправителственото споразумение за изграждане на нова ядрена електроцентрала в Унгария. Спешни, безпринципни и непрозрачни решения не са нужни никому, а дори най-старите реактори на АЕЦ Пакш имат лиценз за годност до 2032 г. Предотвратете решение, което би довело до слабо контролиран, непрозрачен, доминиран от руски капитали енергиен сектор, с огромен корупционен потенциал и доказана способност да пречупва и унищожава демократичните механизми и рефлекси в обществата ни, включително и свободата на словото и медийната независимост.

Уважаеми дами и годспода,

Обръщаме се към Вас с настояването да се съобразите с опасностите и вредите от една нова ядрена авантюра в Унгария, с демократическите, исторически, екологични и геостратегически аспекти на това споразумение, и с липсващата икономическа обосновка, и да го отхвърлите решително! Бъдещето на Унгария и цяла обединена Европа зависи от Вашето решение.

София, 05.02.2014


Борислав Сандов, Съпредседател на Зелените

Деница Петрова, Грийнпийс България

Павел Антонов, BlueLink.net

Тодор Тодоров, За Земята/ Friends of the Earth

Подпиши петицията
Сподели