Създай петиция

Петиция може да създадете чрез бутон "Създай петиция" в потребителското меню горе.

Попълнете текста на петицията в текстовото поле. Изберете желаните от Вас настройки:

 • въведете имейл на автора на петицията, до който да се получават сервизните съобщения;
 • въведете честотата, през която желаете да получавате напомнящи имейли;
 • въведете индивидуализирано заглавие на имейла за потвърждение, който получават подкрепилите петицията Ви за да потвърдят подписа си;
 • въведете индивидуален текст на имейла, който ще получават подкрепилите петицията Ви;
 • активирайте и дезактивирайте списъка за подписване ръчно когато желаете;
 • изберете крайна дата или брой необходидими подписи за петицията Ви;
 • изберете, ако желаете, критерийте, при които петицията Ви да се дезактивира автоматично - не забравяйте да поставите отметка за това и в полето най-долу; и
 • възползвайте се от специално създадената за граждански активисти възможност да въведете ръчно събрани на ръка подписи, като спазвате зададения формат.

 

Ако желаете, в полето за задаване на адреса на петицията Ви в мрежата изключете автоматично зададения URL и изберете интуитивен адрес, като задължитлно ползвате латиница. Внимание: Петицията може да не бъде достъпна ако въведете URL адрес на кирилица!

Прегледайте петицията и я активирайте с бутон "Запис".

 

Можете по всяко време да редактирате петицията си или да видите броя, имената и данните за контакт на хората, които са подкрепили петицията Ви в наличен за целта таб. Системата позволява сваляне на списъка в табличен формат.

Да създадат петиция могат само регистрирани потребители на BlueLink.net (регистрирайте се тук).

 
Полезни съвети:

 

 • Популяризирайте петицията си за пълноценен ефект. За целта копирайте адреса й и го включете като връзка в страницата на Вашата кампания, създадена от Вас новина, събитие или друг вид съдържание, както измежду функционалностите на BlueLink.net, така и във външен сайт или в социалните мрежи.
 • Може и да се включите, за да покрепите съществуваща подписка, публикувана вече на сайта.
 • Всеки ползвател, без да е регистриран, може да даде гласа си за публикувана в BlueLink.net петиция.
Сподели