Пилотен проект БлуЛинк

Пилотният проект БлуЛинк е започнат от ЕКО-КЛУБ 2000 с финансовата подкрепа на Milieukontakt Oost-Europa. Сформиран е Управителен съвет от членовете на организации от пет големи града в България:

- Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна
- Еко-клуб “Тера” – Благоевград
- “Семпервива” – Перник
- Геоекоклуб “Академика” - Велико Търново
- СДП Балкани - София
- “За Земята”
- Информационен и учебен център по екология и
- ЕКО-КЛУБ 2000.

БлуЛинк има за цел да създаде независим информационен форум за да спомогне демокрацията, развитието на гражданското общество и устойчивото развитие в България.

Сподели