Права

Новина
12-07-2024

През май 2024 година фондация „БлуЛинк“ се включи към европейския проект ENRICH (Environment, Rights, Children – Околна среда, права, деца), който се провежда под ръководството на чешката неправителствена организация „Правосъдие и околна среда“ (J&E).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
11-07-2024

Националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) са инструменти за планиране, които се изискват съгласно Регламента на ЕС за управлението.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
10-07-2024

Актуализираният Интегриран план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) на България, публикуван за обществено обсъждане на 13 юни, има много по-високи климатични цели спрямо предишната версия от януари, но липсва конкретика за тяхното постигане и финансиране.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
08-07-2024

Българските власти предвиждат създаването на центрове за енергийно обслужване, за да улеснят прехода към възобновяемите енергийни източници. Това заяви заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов по време на третата годишна конференция „Кметовете говорят“, посветена на участието на местните власти в реализация на проекти в областта на устойчивата енергия.

Публикувано от: снимка на nina Нина Лесева
Новина
26-06-2024

Темата за справедливия енергиен преход настъпва все по-уверено в класните стаи и все повече ученици от въгледобивните райони излизат с предложения за справяне с тежките екологични предизвикателства, които го съпътстват.

Публикувано от: снимка на Коалиция за климата – България Коалиция за климата - ...
Новина
20-06-2024

На 19 юни 2024 г. за пръв път се събра настоятелството на фондация „БлуЛинк“. За пръв път, тъй като до 2023 г. върховният орган на фондацията се наричаше "Съвет на учредителите". Сформирано с промените в устава на "БлуЛинк" през м.септември 2023 г. настоятелството се състои от същите хора и организации, но вече им позволява да напускат или да добавят нови.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
19-06-2024

Фондация „БлуЛинк“ подписа отворено писмо, с което представители на гражданското общество от цял свят поискаха спиране на стратегическо дело срещу публичното участие (SLAPP) в Румъния.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
17-06-2024

Граждани обжалваха заповедта на ръководството на ДП НКЖИ за демонтаж на последния запазен участък от Околовръстната железница на София по между пазара "Красна поляна" и гара "Захарна фабрика" по бул. "Вардар".

Публикувано от: снимка на obshtestven За обществен и релсов ...
Новина
17-06-2024

Пет от седем български партии, които ще влязат в 50-ия парламент, заявиха в предизборните си кампани, че ще искат ревизиране или отмяна на Зелената сделка. За нея беше казано, че е „свръхамбициозна“ по отношение на целта Европейския съюз (ЕС) да постигне климатична неутралност до 2050 г.

Публикувано от: снимка на Коалиция за климата – България Коалиция за климата - ...