Политика на фондация БлуЛинк за защита на личните данни на потребителите на сайта BlueLink.net

Ние уважаваме Вашата лична сфера и сигурността и защитата на всички данни, които Вие, посетителите на нашите сайтове, споделяте с нас, винаги са били основен приоритет за нас. Затова и във връзка с влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR) Ви информираме за обработката на личните данни при ползването на сайта BlueLink.net Фондация БлуЛинк е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Нашата практика за защита на данните е в съответствие с действащото в ЕС и страната право за защита на личните данни. 

  1. Дефиниране на понятията 

1.1 Лични данни 

Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за Вас. Към тях спадат Вашето име, ЕГН, телефонен номер, Вашият имейл адрес или Вашите предпочитания към тема от публикуваните на сайта ни материали.

1.2 Субект на лични данни 

Субект на лични данни е всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват.

1.3 Потребителски профил

Ако се регистрирате в нашия сайт BlueLink.net, ние създаваме Ваш потребителски профил.

  1. Обработка на лични данни за участие в BlueLink.net

Регистрирайки се на сайта BlueLink.net, Вие се включвате в мрежа на активни личности, групи и организации, които споделят информация и предприемат действия в обществен интерес за опазване и подобряване на демокрацията, обществената и околна среда в България.

При регистрацията Вие ни предоставяте следните лични данни:

 име и фамилия,

 E-mail адрес,

 личен или служебен уеб сайт (по желание),

 снимка (по желание).

Данните, предоставени доброволно, използваме, за да Ви предоставяме избрания от вас бюлетин: БлуЛинк: Дневен бюлетин или БлуЛинк: Седмичен бюлетин.

Освен това само регистрираните потребители могат да ползват Инструменти за действие, чрез които да споделяте, коментирате, да публикувате снимки, видео и звук да стартирате или подкрепите кампания или петиция. Ако желаете да промените Вашите данни, можете да го направите онлайн като влезете в

3.Продължителност на съхранение 

Ние ще съхраняваме доброволно предоставените от Вас данни за периода, в който използвате Вашия потребителски акаунт. При заявено от Вас желание, данните, и съответно акаунтът, ще бъдат заличени.

4.Вашите права 

4.1 Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни и за целта на съхранението.

4.2 Право на оттегляне 

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини. За целта е достатъчно да изпратите имейл до privacy [at] bluelink [dot] net

4.3 Право на корекция

Ако Вашите данни, съхранявани от фондация БлуЛинк, не са правилни, можете по всяко време да ги коригирате във Вашия клиентски акаунт или да поискате от нас да ги коригираме като изпратите имейл до privacy [at] bluelink [dot] net.

4.4 Право на изтриване и блокиране

Имате право на изтриване и блокиране на данните, които фондация БлуЛинк съхранява за Вас. Изтриването на Вашите лични данни може да бъде извършено по всяко време като ни изпратите имейл до privacy [at] bluelink [dot] net.

Обикновено Вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само анонимизиране на Вашите данни. Ако такъв е случаят във Вашия потребителски акаунт, ще получите от нас съобщение. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

4.5 Право на възражение

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на Вашите данни в регистрацията Ви на сайта. Допълнително обръщаме внимание, че ако възразите срещу всички процеси на обработка на Вашите данни, предоставянето на избрания от Вас бюлетин и Инструменти за действие няма да бъде повече възможно.

  1. Контакт (за упражняване на Вашите права като субект на данните) 

При осъществяване на контакт с нас по имейл на privacy [at] bluelink [dot] net или на хартия (на адрес: гр. София 1202, бул. "Сливница" 263) съобщените от Вас данни (Вашия имейл адрес, евентуално Вашето име, телефонен номер и адрес) се съхраняват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси и да се отзовем на Вашия проблем. Ние ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

  1. Право на жалба 

При оплаквания се обърнете към посоченото в точка 7 лице за контакт. Освен това имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни. 

  1. Въпроси за защитата на данните 

При въпроси за всички процеси за обработка на данни във връзка със сайта bluelink.net, можете да се обръщате по всяко време към: Фондация БлуЛинк e-mail: privacy [at] bluelink [dot] netадрес: гр. София 1202, бул. "Сливница" 263, Тел: 0888 816 830 

Сподели