Проекти на BlueLink.net

Текущи проекти на Фондация "БлуЛинк"

 

Дискусии и действия за климат и околната среда

Шест юридически неправителствени организации за защита на околната среда от Австрия, България, Естония, Унгария, Словения и Испания обединиха усилията си в рамките на организацията "Правосъдие и околна среда" (J&E), за да повишат осведомеността на хората за техните климатични права и политиките за борба с изменението на климата (с акцент върху адаптацията). Целта е да се подобрим достъпа им до правосъдие и участието им в процеса на вземане на решения, които ги засягат. В крайна сметка дейностите могат да положат основите на съдебни спорове за климатични права и да свържат граждани с адвокати, които могат да защитават правата им. Проектът подкрепя климатичните цели на Европейската зелена сделка и Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата. За да постигнат тези цели, партньорите ще проведат проучвания на общественото мнение, за да разберат какви са обществените нагласи и разбирания за изменението на климата и за климатичните им права; ще организират национални събития, насочени към граждани, ангажирани с опазването на природата, природозащитни огранизации и други заинтересовани страни (напр. местни общности, засегнати от екологични проблеми, журналисти). Целта на събитията е обсъждане на въпросите, свързани с адаптирането към изменението на климата и климатичните права; ще бъде организирано и заключително събитие, за да могат партньорите да споделят наученото с национални заинтересовани страни и с Европейската комисия. Участниците също така ще формулират обща позиция и ще я комуникират към политиците на високо ниво в ЕС, които вземат решения. По този начин проектът цели да окаже влияние върху политиките на ЕС и националните политики за адаптация към изменението на климата. Графикът на инициативата е от ноември 2022 г. до ноември 2024 г. Проектът се финансира от Изпълнителната агенция за европейско образование и култура (EACEA) на Европейския съюз.

 

Изграждане на политическа воля


"Изграждане на политическа воля" продължава постигнатото в рамките на инициативата на "БлуЛинк" от 2022 г., наречена "Подобряване на българското законодателство в областта на климата". Новият проект подкрепя застъпническите усилия на Коалиция за климата - България за привеждане на българското законодателство в съответствие със законодателството на ЕС в областта на климата в посока смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към климатичните промени. Въпреки че формулирането на политическите искания ще се ръководи от WWF-България, "БлуЛинк" ще осигури успешно застъпничество, като работи за създаването на широката гражданска подкрепа за политически промени в законодателството за климата. Целта е да противодействаме на антиклиматичния дискурс и да повишим осведомеността на широк кръг граждански организации и на широката аудитория за това как изменението на климата влияе върху всеки аспект от живота ни и какви политики могат да помогнат за адаптацията ни към климатичните предизвикателства. Инициативата продължава от 1 март 2023 г. до 29 февруари 2024 г. с подкрепата на Европейската фондация за климата (ECF).

 

Да спрем омразата и потискането на правозащитници и природозащитници в българския Фейсбук!

 

                                             През 2022 г. много активисти, лидери на мнение и комуникатори се оплакаха, че Facebook ограничава или премахва техни публикации, дори целите им профили. Всички засегнати са част от гражданското общество, което отстоява ценностите на обединена Европа, демокрацията и околната среда. За да се противопостави на тази практика, "БлуЛинк" стартира инициативата "Да спрем омразата и потискането на правозащитници и природозащитници в българския Фейсбук!". Целта ни е да анализираме причините за проблема и да предложим решения от международни и български експерти. В хода на проучването сътрудничим с експерти по цифрови права от Асоциацията за прогресивни комуникации, където "БлуЛинк" членува, както и с AccessNow и други международни и български партньори. Проектът се финансира от Фонд "Солидарност" на Гражданско сдружение "Равни.БГ" чрез Българския фонд за жените и ще продължи до август 2023 г.

 

Геополитиката на Европа след края на икономическия растеж.

Проектът "Геополитиката на Европа след растежа" се организира от Зелената европейска фондация с подкрепата на Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, Fondation de l'Ecologie Politique, Etopia, Transición Verde, BlueLink Foundation, Center for Green Politics и мозъчния тръст Green House с финансовата подкрепа на Европейския парламент и Зелената европейска фондация. През 2023 г. проектът изследва напрежението между идеята за де-/пост-растежа и настоящата геополитика, доминирана от войната на Русия срещу Украйна - страна, която е на път да се интегрира в ЕС. Целта на проекта е да инициира разговор между критиците на икономическия растеж и прогресивните мислители в областта на външната политика и политиката на сигурност, които сега често работят в отделни кръгове. Проектът търси решения отвъд наивния антимилитаризъм, от една страна, или удобната вяра в зеления растеж, от друга. Wetenschappelijk Bureau GroenLinks координира кабинетно проучване и публикува две подкаст интервюта. "БлуЛинк" допринася за аналитичния процес, като провежда двойни интервюта с политици и застъпници на зеленото мислене, проучвайки техните гледни точки за връзката между де-/пост-растежа и геополитическия натиск за увеличаване на разходите за сигурност. В рамките на проекта ще бъдат проведени и два семинара за академици и практици по материята на проекта: национален за България и регионален за Централна и Източна Европа и Украйна. "БлуЛинк" също така е домакин на тематична сесия, която ще постави на фокус гледните точки на защитниците на правата на човека и околната среда от Глобалния юг по темата на проекта.

 

Справедлив преход е възможен

БлуЛинк с подкрепа на Фондация Фридрих Еберт продължава изследване и популяризиране на идеята за съчетание на социални и зелени политики с цел България да извърши справедлив енергиен преход, да се откаже от въглищата и да премине към по-природосъобразни енергийни източници, обезпечавайки качествени работни места за бивши служители на въглищния сектор. В новия ни проект "Справедлив преход е възможен" ще разгледаме случай на ТЕЦ "Брикел" - спиране на работата на въглищната централа със заповед на регионалната инспекция по околната среда и водите. Проектът включва изготвяне на аналитичен доклад, семинар със заинтересовани страни в община Гълъбово, където се намира ТЕЦ, и на национално ниво, като и журналистически публикации по темата.

 

Синьо небе за всеки

Въпреки че България има един от най-тежките проблеми със замърсяването на въздуха в ЕС, обществената осведоменост за това и подкрепата за конкретни решения остават ниски, особено в общностите с ниски доходи, в неравностойно положение и в селските райони. БлуЛинк, заедно с д-р Зорница Спасова и Българска платформа към Европейско женско лоби и с подкрепата на Български фонд за жените, ще допринесе за повишаването на осведомеността за въздействието на мръсния въздух върху женското и детското здраве в рамките на проект "Синьо небе". БлуЛинк ще подготви кратко видео с интервюта с жени и момичета, чието здраве (или това на техните деца) е влошено в резултат на пребиваване в райони със замърсен въздух. Видеото ще отрази и ролята на жените в гражданските движения за чист въздух, като ще реферира към протеста в Русе през 1987 г.

 

Наследство на ДиКиро в млади ръце - гражданско участие във възстановяването на сграфито за Владимир Димитров - Майстора в София

Проект “Наследство на ДиКиро в млади ръце - гражданско участие във възстановяването на сграфито за Владимир Димитров - Майстора в София” се изпълнява от БлуЛинк в сътрудничество с Музея на Нов български университет и с финансовата подкрепа на Програма “Култура” на Столична Община. Той има за цел да помогне за опазването, реставрацията и консервацията на непозната за обществото културна художествена ценност в София - сграфито “Майстора и неговите модели” от Димитър Киров - ДиКиро, и социализирането му с участието на млади и активни творци, журналисти, граждански активисти и експерти. В рамките на проекта се реализира творческа програма "Таланти за човечност и природа". Програмата дава възможност на млади и активни художници, дизайнери, автори на приложни изкуства, музиканти, архитекти, урбанисти, писатели, поети, журналисти, музиканти и други творци да работят по артистични проекти, ангажирани с насилието, мира, дискриминацията, неравноправието, замърсяването на природата и други проблеми на съвременността.

 

Запълване на празнините в тютюневото облагане в България

За да насърчат процеса на преоценка на тютюневите акцизи у нас, експерти от БлуЛинк, Коалицията за живот без тютюнев дим, сдружение “България без дим” и независими експерти ще осъществят задълбочено изследване на политиките в областта на тютюневото облагане в рамките на проект “Запълване на празнините в тютюневото облагане в България” (Filling the Gaps in Tobacco Taxation in Bulgaria”). Проектът се изпълнява от Коалицията за живот без тютюнев дим, на която БлуЛинк е член, като част от програмата “Тютюнево облагане” за Югоизточна Европа. Програмата се изпълнява от Института за икономически науки в Сърбия, с финансиране от Университета на Илинойс в Чикаго, САЩ (UIC) в партньорство с инициативата за намаляване на употребата на тютюн на Bloomberg Philanthropies.

 

Насърчаване на промени в българското законодателство в областта на климата

Проект "Насърчаване на промени в българското законодателство в областта на климата" следва стъпките на предишния ни проект "Гражданска подкрепа за климатичен закон в България" от 2021 г. Новият проект подпомага застъпническите усилия на Българската коалиция за климата за привеждане на българското законодателство в съответствие с европейското законодателство за климата. Докато конкретни препоръки за изменението на закона за климата ще бъде ръководено от WWF-България, БлуЛинк ще осигури успешно застъпничество и да събере широка гражданска подкрепа за политически промени в областта на климата. Проектът ще се изпълнява в период от 1 март 2022 г до 28 февруари 2023 г. с подкрепа на Европейската климатична фондация (ECF).

 

Журналистика и наука за климата

Проект „Журналистика и наука за климата” има за цел да подобри недостатъчното и често подвеждащо отразяване на темата за смекчаването на климатичните промени в медиите в Румъния, Унгария, България и Сърбия. Вярваме, че подобрената комуникация между журналисти и учени, работещи по проблемите на климата, е ключът към решаването на този проблем. В рамките на проекта планираме да изградим общност от заинтересовани журналисти и учени, като им предоставим обучение и им дадем възможност да работят заедно, за да произвеждат научнообосновани журналистически статии, обхващащи различни аспекти на смекчаването на климата. Също така ще насърчаваме трансграничното регионално сътрудничество за обмен на знания и опит. Проектът се изпълнява от Фондация "БлуЛинк" в партньорство с Климатека (България), Klima101 (Сърбия), Masfel Fok (Унгария), InforClima (Румъния) и с подкрепа на Европейската климатична инициатива (EUKI). Продължителността на проекта е от 15 август 2021г. до 31 март 2023г.

 

Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав

Проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+) се осъществява от партньорски консорциум под ръководството на Университета по технологии и икономика в Будапеща в рамките на програмата на ЕС за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Проектът е с продължителност 30 месеца от 1 юли 2020 до 31 декември 2022. 19 основни и 23 асоциирани стратегически партньори от 6 дунавски държави (България, Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватия и Словакия) ще си сътрудничат, за да промотират устойчивото ползване на културното наследство и ресурси в дунавските общности. БлуЛинк ще подпомогне осъществяването на проектните цели чрез организиране на 6 регионални семинара за журналисти в страните-партньори по проекта и създаване на документален филм, който да разкаже за културното наследство в периферните райони на р. Дунав и потенциала за местните икономики от неговото опазване и развитие. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

Наскоро приключили проекти

За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград

Проект “За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград” се осъществява в сътрудничество с Асоциация за свободни медии – Благоевград в периода 15 декември 2020 – 15 юни 2022 г. Целта на проекта е трайното подобряване на прозрачността, гражданския надзор и утвърдените практики и политики за разходване на публични средства в област Благоевград. БлуЛинк ще помогне за това чрез подобряване на възможностите и капацитета за граждански и медиен мониторинг върху разходването на публични средства на територията на област Благоевград, като създаде защитена онлайн платформа за гражданско участие и надзор над управлението и разходването на обществени средства в минимум 5 общини от областта. Планираните проектни дейности ще допринесат за ограничаване на злоупотребите с публични средства и връщане на доверието в институциите и за връщане на възможностите на всеки гражданин и икономически субект в област Благоевград да разполага с инструменти за контрол върху разходването на публични средства. Проектът се изпълнява съгласно договор № BEE.1036.20201202 от 15.12.2020 г. Подкрепата за Финансираната страна (фондация „Блулинк“) е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори

 

Връзка между религията и гражданските права

Религията често е използвана като инструмент за насаждане на нетолерантност и потискане на уязвими и малцинствени групи. Това води до конфликти и реч на омразата, както онлайн, така и офлайн. С подкрепата на Асоциацията за прогресивни комуникации БлуЛинк ще изследва потенциала на религиозната комуникация за утвърждаване опазването на околната среда, здравето и правата на хората в рамките на проект "Връзка между религията с правата и свободите".

 

Срещу токсичната зависимост

Механизмите за вмешателство на тютюневата индустрия и влияние върху вземащите решения у нас разкриха експерти на БлуЛинк, Коалицията за живот без тютюнев дим и България без дим, в рамките на проект "Разследване на грантове, благотворителност и корпоративна социална отговорност, финансирани от тютюневата индустрия, в България" (Investigating TI-sponsored grants, charity and CSR in Bulgaria). Дейностите се осъществиха с безвъзмездната помощ на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните болести чрез програма на STOP - глобална инициатива за надзор над тютюневата индустрия, която се финансира от Bloomberg Philanthropies и е партньорство между Tobacco Control Research Group от Университета в Бат, Global Center for Good Governance in Tobacco Control, The International Union against Tuberculosis and Lung Diseases и Vital Strategies. В рамките на проекта беше публикуван доклад "Токсична зависимост" и осъществена кампанията "Тютюневите пари миришат - да ги спрем"

 

Зелени политики за социални и човешки права

БлуЛинк инициира проект "Разширяване на областта на зелените политики по отношение на правата на човека и социалните права". Сред целите на проекта е да дефинира зелените политики по отношение на защитата на човешките, етническите, женските, джендър, бежанските, социалните и икономическите права и да анализира взаимната им близост; да демонстрира успешни примери за досегашни действия в тази посока; и да очертае области и възможности за по-нататъшно взаимодействие между природозащитници и правозащитници в България и Европа. Първите стъпки за реализацията на проекта се осъществяват с подкрепата на бюрото на германската фондация "Фридрих Еберт" в София.

 

Гражданска подкрепа за климатичен закон в България

Проект “Разширяване на подкрепата за Европейски климатичен закон в България“ се осъществява от фондация „Блулинк“ с финансова подкрепа от Европейската климатична фондация (European Climate Foundation) в периода 15 февруари 2021 - 14 февруари 2022 г. Проектът има за цел да допринесе за повишаване на обществената подкрепа за Европейския климатичен закон в България и да насърчи развитието на български закон за климата и/или промени в свързаните национални законодателни и стратегически документи. Дейностите на проекта включват правен анализ на Европейския климатичен закон и неговото отражение върху българското законодателство, дискусии с идентифицирани заинтересовани страни за климатичен закон чрез дигиталната платформа на БлуЛинк и подкрепа на застъпнически кампании. Изводи от дискусиите ще бъдат отразени чрез журналистически репортажи и мултимедийни формати.

 

Насърчаване на обществения дебат за зелено възстановяване и устойчивост в България

Проект “Насърчаване на обществения дебат по процеса на зелено възстановяване и устойчивост в България“ (Fostering Public Debate on Green Recovery and Resilience Process in Bulgaria)” се изпълнява в периода 4 януари – 31 декември 2021 г. Стратегическа цел на проекта е да допринесе за подобряване на диалога с различни заинтересовани страни и професионални групи, които ще бъдат пряко засегнати от изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Дейностите включват проучване и анализ на алтернативни варианти и добри практики от 3 други страни-членки на ЕС, свързани със зеленото възстановяване от COVID-19. Анализът ще идентифицира 3-те най-проблемни тематични области на предложения НПВУ и ще изготви препоръки и становища с конкретни предложения за привеждането им в съответствие. Становищата ще бъдат дискутирани с представители на политически партии, институции, браншови организации, НПО и други целеви групи, които подкрепят „позеленяването“ на НПВУ и ще залегнат в основата на журналистически разработки и публикации в социалните медии. Проектът се осъществява от Зелента европейска фондация (Green European Foundation) в сътрудничество с Блулинк, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

 

Мрежово общуване и журналистика за гражданско действие

БлуЛинк ще подкрепи защитниците на европейските ценности, демокрацията, правата на човека и околната среда в България, като предостави функционални инструменти за мрежово общуване и независим обмен на информация на www.bluelink.net. Ще консолидираме съществуващата платформа за директно споделяне на съдържание и координация между граждански организации и активисти и виртуалната редакция за стражева журналистика в хибридна платформа, като използваме видео обмен и излъчване на живо. Първите стъпки към тази промяна бяха подкрепени от „Граждани за Европа“ (Citizens for Europe) - общност от ангажирани европейски граждани от неправителствени организации, фондации, медии, публични власти, желаещи да разширят своите мрежи, да споделят ресурси и да обменят добри практики.

 

Силата на хората

През юли 2020 г. "БлуЛинк", съвместно с Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение "България без дим" продължи да работи в подкрепа на инициативи и политики за контрол на тютюна и по-добро обществено здраве като част от проект "People Power: Building Support for Tobacco Control Enforcement" с подкрепата на Международния съюз против туберкулозата и белодробните заболявания.

 

Ролята на Интернет в насилието, основано на пола

Каква е ролята на информационните технологии в проблема с насилието, основано на пола, и може ли Интернет комуникацията да преобърне доминиращите нагласи срещу джендър правата анализира изследвателски екип под ръководството на БлуЛинк. Изследването цели да представи възможни подходи към вълната от негативни реакции срещу джендър правата и насилието, основано на пола, в България и да помогне на гражданските групи и институции да се справят с тях. Изследването се провежда от изследвателски екип от експерти на БлуеЛинк, Фондация "Медийна демокрация", фондация "Джендър алтернативи" и независими експерти. Осъществява се в рамките на проект "След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България”, изпълняван от БлуЛинк като част от проект “Мрежа за феминистки изследвания на Интернет” (FIRN) на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC), с подкрепата на Международния център за изследване на развитието (IDRC).

 

Изпълнение на европейското законодателство по контрола на тютюна

БлуЛинк, заедно с ICF, Rand Европа, King College Лондон и изследователски център IVO, изпълнява през 2019-2020 г. проект за анализа на прилагането, изпълнението и въздействието на Директивата за тютюневите изделия 2014/40/ЕС, от влизането й в сила на 19 май 2014 г. досега, в 28 държави-членки на ЕС. Резултатите от проекта ще подпомогнат ЕК с широк, независим, основан на доказателства анализ, за прилагането на Директивата от ЕК, държавите-членки на ЕС и заинтересовани страни като бизнеса и гражданското общество.

 

 

За правото на здраве

През ноември 2018 г. "БлуЛинк" продължава съвместната работа с Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение "България без дим" за приемане на пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия в България, по-стриктен контрол на спазването на забраната за пушене на обществени места и контрол върху вмешателството на тютюневата индустрия във взимането на решения, свързани с общественото здраве. Дейностите се осъществяват в рамките на проект "Melting the ice for MPOWER in Bulgaria", финансиран от Международния съюз против туберкулозата и белодробните заболявания. 

 

Правосъдие за околна среда

БлуЛинк е партньор на мрежата Justice and Environment по проект към програмата LIFE + на ЕС. J&Е обединява 14 организации на юристи, работещи по проблeмите по околна среда в Европа. Дейностите, в които БлуЛинк участва през периода 2017-2019 г. са свързани с прилагането на Орхуската Конвенция и по-специално преодоляването на бариерите пред достъпа до правосъдие и прилагане на екологичните оценки.

 

 

Журналисти по следите на токсичните отпадъци

Центърът за екологични права BELLONA, в сътрудничество с "БлуЛинк", Асоциацията на екологичните журналисти в Русия, Руско-германското бюро за екологична информация, Комитета за опазване на Печора, организацията за защита на животните "За зверей" и организацията "Eco-Logica", с подкрепата на Гражданския форум ЕС-Русия, стартира проекта "Качествена журналистика за активисти по околната среда в Русия и в ЕС". Целта на проекта е да развие професионалните умения и да допринесе за обмяна на опит между активисти и журналисти в сферата на околната среда от Русия и ЕС, с фокус вурху разследвания на проблеми с управлението на отпадъци, включително опасни нерадиоактивни отпадъци.

 

Журналистика за целите за развитие на ООН

Управляващият редактор на БлуЛинк Павел Антонов изготви и проведе обучителна сесия за журналисти от български медии по някои от целите за развитие на ООН. Двудневното събитие бе организирано в Пловдив от Българска платформа за международно развитие, чиито съучредител е БлуЛинк. В журналистическата сесия участваха като лектори екстерти на СЗО - България, Комитета за бежанците към ООН, Джендър проект в България и др.

 

 

 

Пазители на селските райони срещу добивната и енергийната промишленост в Албания

БлуЛинк, в партньорство с албанските организации Екопартнерс и РесПублика, започна през лятото на 2018 г. проект "Rural Watch" за засилване на ролята на гражданските организации в Албания в контрола и мониторинга на добивната и енергийната промишленост за по-висока прозрачност и отговорност на бизнеса. Проектът Rural Watch: правна и журналистическа практика за по-добра прозрачност отговорност на енергийната и добивната промишленост има три основни цели: подобрена екологосъобразна дейност на енергийната и добивната промишленост в селските райони на Албания; повишена прозрачност и отговорност на държавните и общински органи и на бизнеса, свързан с енергийната и добивна промишленост (ЕДП) в селските райони; по-добра осведоменост и оправомощаване на селските общности (мъже и жени) за мониторинг и контрол на  ЕДП в селските райони. Проектът се финансира от национална програма за подкрепа на гражанското общество и медиите на ЕС за Албания.


Минали проекти

Истории за миграцията

Журналистически репортажи за статута и задържането на мигранти са изготвяни в рамките на виртуалната редакция на "БлуЛинк" и публикувани в електронното издание за журналистика в обществен интерес "Евромегдан". Текстовете са изготвени в сътрудничество с Центъра за правна помощ - Глас в България в рамките на проекта „Защита на мигрантите с несигурен статус: намаляване използване на задържането и прилагане на алтернативи в общността“,  изпълняван от Център за правна помощ - Глас в България и Български адвокати за правата на човека, финансиран от Мрежата на европейските фондации (NEF) чрез Европейската програма за интеграция и миграция (ЕПИМ).

 

Свобода на словото vs език на омразата в България

Блулинк стартира кампанията "Свобода на словото vs език на омразата: онлайн сигурност за застъпниците на правата на човека, еко- и джендър-активисти в България", за да преосмисли начините, причините и последиците от езика на омразата в интернет срещу активистите на гражданското общество и да намери ефективни практики на противодействие, които активистите могат да използват в работата си. Проектът е подкрепен от Асоциацията за прогресивни комуникации (APC).

 

Да си припомним Европа

Опитни изследователи в областта на историята, политиката и медиите в Централна и Източна Европа, анализират натиска на политици и медии срещу демократични граждански групи и организации, ангажирани с проблемите на човешките права и околната среда в региона. Тези действия са съпоставени с практики на преследване на гражданството от тоталитарните режими в близкото минало на континента. Анализът ще послужи за идентифициране на практически мерки за противодействие на натиска и възстановяване на паметта и подкрепата за гражданските и демократични ценности, заложени при създаването на ЕС.

Фондация "БлуЛинк" изпълнява това в рамките на проект “Remembering Europe: Civil Society Under Pressure Again”, финансиран от програмата на ЕС "Европа за гражданите". Работата цели да припомни общата история и споделени европейски ценности на страните от ЦИЕ, както и да предложи отговор на съвременните предизвикателства към гражданското общество в региона. 

 

Регионална виртуална редакция за отговорна журналистика по темите на климата и устойчивата енергетика

Проектът за Виртуална редакция BlueLink се изпълнява съвместно от регионалната фондация "Хайнрих Бьол" в Бранденбург и fондация "БлуЛинк". Финансиране предоставят Германската екологична фондация DBU и "Хайнрих Бьол" в Бранденбург. Целта на проекта е да повиши общественото внимание по проблемите на климатичните промени и възможностите за извличане на енергия от екологично чисти източници в бившите социалистически страни от Централна и Източна Европа. В рамките на проекта млади и активни журналисти от централно и източноевропейски страни работят по темите на климатичните промени и екологично чистата енергия в рамките на електронното англоезично издание на фондация "БлуЛинк" BlueLink Stories.

 

 

Обучение на екологични журналисти от турски регионални медии

Управляващият редактор на БлуЛинк Д-р Павел Антонов проведе през м.септември 2018 г. обучителен семинар за журналисти от регионални медии в Турция по техниките на отразяване на проблеми на околната среда и преодоляване на трудностите, които го съпътстват. Обучението бе организирано от турския клон на международната природозащитна организация WWF. Участниците обмениха опит и получиха информация за състоянието на екологичната журналистика в България и други страни от централно и източноевропейския регион.

 

 

#НовитеБудител(к)и: Предай нататък

 

 

БлуЛинк се включи в Кампанията #НовитеБудител(к)и: Предай нататък заедно с още единадесет организации между 31 октомври и 2 ноември 2018 г. в седем града в страната. Целта на кампанията беше да популяризира човешките права и демократичните ценности, да информира обществеността за активната работа на неправителствените организации за постигане на положителни промени в различни обществени сфери и да алармира за свиващото се пространство и новите предизвикателства пред гражданския сектор. Координатор на кампанията беше Български фонд за жените с подкрепата на Civitates – инициатива за филантропия, демокрация и солидарност в Европа.

 

За пълна забрана на рекламата на цигари

През октомври 2017 г. "БлуЛинк" продължи съвместната работа с Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение "България без дим" за приемане на пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия в България, в рамките на проект "Building political will for complete TAPS ban in Bulgaria", финансиран от Международния съюз против туберкулозата и белодробните заболявания. 

 

Изследване и противопоставяне на транграничната корупция

БлуЛинк е партньор на Недерландския хелзинкски комитет в проект на експертната група за борба с трансграничната корупция към Граждански форум "ЕС-Русия". Управляващият редактор на БлуЛинк д-р Павел Антонов работи като научен координатор на регионална международна конференция в Прага, проведена през м. юни 2016 г., на която учени, практикуващи разследващи журналисти и активисти представиха изследвания и анализ на участието на гражданското общество в борбата с трансграничната корупция. През м. октомври 2017 г. БлуЛинк проведе международна кръгла маса в София, на която водещи анти-корупционни прокурори и следователи от страни на ЕС, Украйна и Русия обсъдиха практическите аспекти на работата си с представители на гражданското общество и разследващи журналисти.

 

Журналистика от жените за жените

Задълбочени и отговорни журналистически материали, създадени от млади и активни журналисти и жени, които искат да се развиват в сферата на независимата журналистика в обществен интерес, допринесят за преодоляване на дискриминацията срещу жени и млади момичета в журналистическите съдържание и практика.

Материалите бяха реализирани в рамките на виртуалната редакция на “Евромегдан” като част от проект “Журналистика от жените за жените”, изпълняван от фондация “БлуЛинк” с финансовата подкрепа на Българския фонд за жените. Дейностите имаха за цел да изострят професионалното перо на журналистките, така че да създават качествено съдържание по проблемите и предизвикателства пред жените, като противодействат на все по деградиращото съдържание в медиите.

 

Ревизираме икономиката на Балканите: Да променим политиките, а не климата! 

В рамките на трансграничния проект "Revision of the Economy in the Balkans: Change Policy not Climate!", финансиран от Green European Foundation, събра най-добрите практики за зелена икономика в България, Сърбия и Македония. Целта беше да се извади на показ трансформацията към по-устойчива икономика, опазваща околната среда. Проектът работи за информиране на заинтересованите страни, политиците и обществото за икономическия потенциал на зелена икономика; насърчава промените в производството и потреблението и предложи подход за гражданско участието в правенето на политики.

 

Да се освободим от тютюневата реклама

Като част от проект “Addressing Policy Loopholes for Comprehensive Ban of Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship and 100% Smoke-Free Law in Bulgaria”, финансиран от Международния съюз против туберкулозата и белодробните заболявания, Коалицията за живот без тютюнев дим и БлуЛинк обединиха усилията си за приемане на пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия в България. В рамките на проекта е реализирана креативна застъпническа кампания с подкрепата на рекламна агенция The Smarts, под надслов: “Рекламата на цигари им продава цигари“

 

Секторни политики укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България (SPECIES)

БлуЛинк е партньор на сдружение „За дивата природа БАЛКАНИ“ и GRID–Арендал - Норвегия за детайлен анализ на състоянието и деградацията на екосистемите по Черноморието, взаимодействието им с туризма, икономическите и климатични въздействя върху тях.  Въз основа на изследването се създава стратегия за устойчивото използване на екосистемни услуги в полза както на бизнеса, така и на природата. Научен екип на БлуЛинк верифицира резултатите от изследването чрез методи от арсенала на социалните науки и координира ангажирането на различни заинтересовани страни. Освен това обучаваме журналисти, които професионално отразяват проблеми и иновативни решения, свързани с устойчиво използване на екосистемни услуги в онлайн изданието Евромегдан. Журналистически екип на БлуЛинк изработва мултимедийни репортажи. В рамките на проекта останалите партньори събират данни и анализират с помощта на географски информационни системи състоянието на екосистемите и заплахите върху тях, както и взаимодействието им с туристическата индустрия по крайбрежието. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за България, в рамките на програмна област „Биоразнообразие и екосистеми“, приоритет 03.03, за подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателството. Оператор на програмата за България е Министерство на околната среда и водите. Уебсайт на проекта: http://species.bluelink.net.

 

Трансграничен механизъм за надзор на екологични проблеми

Като част от проект „Establishing a Transboundary Watchdog Mechanism for Environmental Problems For Green Political Parties and NGOs on the Balkans“, финансиран от Green European Foundation, са реализирани журналистическите разследвания и събитията в България, Румъния, Македония и Молдова, свързани с незаконна сеч и трансгранична корупция. Проектът се финансира от Европейската зелена фондация - Брюксел.

 

 

 

Да предадем Четвъртата власт в млади ръце: качествена журналистика в обществен интерес

Млади и активни журналисти, желаещи да практикуват честна и сериозна журналистика в обществен интерес, получават подкрепа и възможност за реализация чрез виртуалната редакция на BlueLink.net. От началото на 2014 г. мрежата за гражданско действие подновява усилията си за насърчаване на независимата журналистика и създаването на качествен журналистически продукт в партньорство с екипа на студентското онлайн радио „Реакция.“ Целта е укрепване на професионалните стандарти и норми, по силата на които журналистът отстоява колективните и индивидуални интереси на гражданите. Мрежата съсредоточава гражданска енергия и ресурси, за да противодейства на насажданата представа, че журналистиката не е нищо повече от обслужване на икономическите и корпоративни интереси на медийните собственици.

BlueLink.net реализира проект за виртуална независима реакция (www.evromegdan.bg) и действа за пълноценно ангажиране на младите и активни журналисти  срещу посегателствата над малцинствата, нетърпимостта към корупцията, омразата, ксенофобията, манипулациите и нарушаването на човешките права и демократичното участие в управлението. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Extractive and Energy Industry watch: правна и журналистическа практика за по-голяма отчетност на енергийната и добивната промишленост

Проектът е насочен към местните общности, неформалните граждански групи и разследващите журналисти. С дейностите си той ще удовлетвори потребностите на местните жители, засегнати от дейността на Енергийната и добивна промишленост (ЕДП) като предлага решения за достъп до информация и водене на дела. НПО ще обогатят дейността си чрез създадените добри правни и журналистически практики, а разследващите журналисти могат да получат  нови канали и източници на информация, както и да бъдат обучени да си сътрудничат с местните общности и НПО. Всички целеви групи ще могат да достъпват, но и допълват, събраната полезна практика и пилотни казуси през създадения ресурсен уебсайт - Extractive and Energy Industry Watch. Като партньор в рамките на проекта БлуЛинк се заема с работата с журналисти, които ще направят разследвания по набелязани казуси с ЕДП. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Участие за природа. Подкрепа за представителството на НПО и участието във взимането на решения относно политики за устойчиво развитие и околна среда

Въпреки над 10-годишната си история, практиките на гражданско и НПО участие при взимането на решения за околната среда не са задоволителни за придодозащитната гражданска общност. Проектът насърчава включването на НПО при формулирането на политики и взимането на решения на местно, регионално и национално ниво. Участие за природата включва проучване и анализ на гражданското представителство за България и формулиране на препоръки за подобряването му, застъпническа работа по промяна на нормативни актове, касаещи направените препоръки и стимулиране на прякото гражданско участие в процесите на вземане на решения и формиране на политики чрез съвместна работа със заинтересовани общности.

БлуЛинк се включва в първия етап на проекта, в който ще осъществи изследване и анализ на наличните практики на гражданско и НПО представителство към различни институции в областта на опазване на околната среда, но и извън нея. В резултат на изследването ще бъдат формулирани препоръки за подобряване на гражданското представителство. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

YouthLink: Уеб-инструменти и капацитет за гражданско наблюдение, застъпничество и въздействие

В следствие на хармонизирането на българското законодателство с европейските норми се гарантира възможността на гражданите да участват в изработването и прилагането на публични политики. Въпреки че много държавни и общински институции създават електронни механизми за подобно участие, гражданите не упражняват това си право. Причините са в нехомогненността на е-механизмите, разноипосочните логика и дизайн на институционалните уебсайтпве, както и наслоената култура на безпомощност на индивидуалния човек пред „системата“, липсата на доверие в институциите и в собствените сили и умения. Проектът преодолява това безсилие като гради е-инструменти: signali.bg и bluelink.net и умения за ползването им. В резултат поне 45 НПО членове и активисти, сред които роми и хора от отдалечените общности ще придобият практически умения и достъп до е-инструменти за мониторинг и участие. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Сподели