Дейности и услуги

Блулинк - информационна мрежа

Уебсайтове, общностна работа онлайн, кампаниране, снимки, аудио, видео.

 

Общуване

Блулинк поддържа над 30 мейлинг листи. За сигерна комуникация предлагаме и вътрешни съобщения между абонатите на bluelink.net. Планираме включването на криптирана чат услуга, както и развитието на дискусионни пространства, които да се комбинират с обмена на информация по имейл.

 

Екомрежа България

Национални конференции на природозащитните организации 2011 - 2012 г. Анализ на необходимите стъпки и лобиране пред отговорните институции в областите: енергия и климат; устойчива градска среда; усвояване на еврофондовете; ОВОС; управление на природни ресурси; защитени зони; битови отпадъци; участие на граждански екоексперти в консултативни органи към институциите; промишлени замърсявания; приоритети за околна среда 2014 - 2020 г.; електронни отпадъци. Изграждане на онлайн карта - портал, с актуалните проблеми в гореизброените области и бази данни с информация по тях.

 

Проект „Да научим! Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование"

Проектът (www.devedu.eu) е съвместна тригодишна инициатива на коалиция от шест неправителствени организации (Глобална инициатива в психиатрията - ГИП, www.gip-global.org; Каритас България, www.caritas-bg.org; БлуЛинк, www.bluelink.net, Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес - България, www.cvs-bg.org; Център за приобщаващо образование - ЦПО, www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl; „Джендър проект в България" - ДПБ, www.gender-bg.org), които са сред основателите на националната НПО-платформа за международно развитие.
 

Урбанотопия

През декември 2010 г. Блулинк стартира подготовката за изграждането на urbanotopia.eu - онлайн платформа за сигнали за проблеми в града и съвместна работа на граждани и институции за решаването им. От лятото на 2011 г. пилотната версия на сайта работи, приема сигнали и се развива.


SF екип IV и КУПФЕС

БлуЛинк продължава да е част от международния НПО екип за използване на европейските структурни фондове в Централна и Източна Европа за устойчиво развитие. Членове на екипа са организации от Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Латвия, България, Румъния и Холандия.


Нов сайт на Кампания "АЕЦ БелеНЕ!"

БлуЛинк продължава да поддържа с ИТ инструменти кампанията на неправителствени организации за недопускане на изграждането с обществени средства или с обществени гаранции на ненужната, опасна и скъпоструваща АЕЦ “Белене” и за България – зона, свободна от радиоактивни отпадъци.


CVS - dobrovolec.bg

БлуЛинк поддържа традиционни партньорски връзки със Сдружение за доброволчески труд - Си Ви Ес - България. БлуЛинк създаде уеб сайта на новият проект на организацията - доброволческа база данни.


APC - GISwatch и Greening IT

Асоциацията за прогресивни комуникации (ЕйПиСи – www.APC.org ) е глобална мрежа от граждански организации, които се борят за свободното и устойчиво ползване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). ЕйПиСи подготвя четвъртото издание на Глобалния преглед на информационното общество (GISWatch 2010). Докладът съдържа раздел за България, който за поредна година се изготвя от БлуЛинк в качеството му на българския член на ЕйПиСи.


Проект за онлайн система за граждански сигнали в борбата с незаконното изсичане

С оглед на наболелия проблем за незаконната сеч в България, през ноември 2008 г. фондация „БлуЛинк” започна разработката на онлайн система за подаване на сигнали за нарушения в горите.


ЕНВИРОПИНФО - еко гражданство в Евро-средиземноморския регион

Партньори: 1. Блулинк – България 2. ТУЦЕВ – Турска фондация за опазване на околната среда 3. Енвиропея – Франция 4. Средиземноморски център за околна среда – Гърция


SF екип за устойчиво развитие

Дългосточнатa цел e да се обезпечи политика на регионално развитие в страните от Централна и Източна Европа, която да е базирана на принципите за устойчивост.


Повече знания за устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България: правото да сме информирани за рисковете – обществена подкрепа за елиминиране на глобалната заплаха

Март 2007 – Април 2008 Общата цел е да допринесе за повишаване на обществената информираност и ангажираност с проблемите за околната среда и човешкото здраве, създавани от УОЗ, чрез национална информационна кампания „УОЗ – непознатата заплаха”.


Общественото участие в устойчиво регионално развитие в България и Румъния

Октомври 2005 – Май 2008 Партньори: България: БлуЛинк Информационна Мрежа (София), ОЦОСУР (Варна), Земя Завинаги (Свищов) Румъния: Focus Eco Center (Tirgu Mures), Terra Milleniul III (Bucharest); Agora (Odorheiu Secuiesc) Холандия: Milieukontakt International


В община Оборище, София, ще се реновират сгради по проект на Европейската комисия

БлуЛинк ще осигурява комуникацията и разпространението на информацията по проекта.


Информационните технологии и прилагането на Орхуската конвенция

октомври 2003 - октомври 2004, с участието и финансовата подкрепа на Milieukontakt Oost-Europa


Осъвременяване и доработка на Националния план за действие по изменение на климата

януари 2003 - декември 2004, с подкрепата на Senter International и DHV


Стратегическа електронна комуникация за гражданското общество в България

януари 2003 - декември 2004, с финансовата подкрепа на Фондация Чарлз Стюарт Мот


Регионален обмен на информация за околна среда в Югоизточна Европа

октомври 2002 - септември 2003, с подкрепата на GTZ и РЕЦ, Будапеща


Национален парк “ПИРИН”: Уеб-портал за защита на природата в Пирин

юли – ноември 2002, с финасовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ)


Пилотен проект БлуЛинк

Стратиран юни 1998 от ЕКО-КЛУБ 2000, с финансовата подкрепа на Milieukontakt Oost-Europa

Сподели