Регионален обмен на информация за околна среда в Югоизточна Европа

октомври 2002 - септември 2003, с подкрепата на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) и Регионален екологичен център (РЕЦ), Будапеща.

Проектът е партньорска инициатива на електронни мрежи на природозащитни организации от Балканския регион. Партньорите в www.see-environment.info са: БлуЛинк-България, Център за електронна комуникация-Албания, ЕкоМрежа БиХ-Босна и Херцоговина, СтроубериНет-Румъния, Волвокс-Сърбия и Черна гора, Зелена Истра-Хърватска.

Чрез платформата www.see-environment.info партньорските мрежи обменят информация от сайтовете си на теми, свързани с околната среда и гражданското общество в региона.

Общата платформа www.see-environment.info е създадена и администирана от БлуЛинк, а обменът на информация е възможен благодарение на “open source” софтуеъра за контент мениджмънт ActionApplications, разработен от Асоциацията за прогресивни комуникации /www.apc.org/ – световна мрежа на електронните мрежи на граждански организации.

Платформата за регионален обмен на информация за околна среда в Югоизточна Европа, разработена и поддържана от информационна мрежа БлуЛинк е един от 9-те финалисти в категория “Околна среда” за ежегодните награди “Стокхолм челъндж” /Stockholm Challenge Аwards/. В конкуренция с над 900 проекта от цял свят, това е единственото българско и балканско участие сред финалистите в общо 6 категории, свързани с оригинални ИТ решения за граждански цели.

Сподели