Академия "За Земята" в Пловдив

Дата: 
Tue, 2018-02-13 18:30 - Thu, 2018-03-01 21:30

Интересувате ли се от екологичните предизвикателства, които ни заобикалят, свързани с потреблението на ресурси и енергия?
Искате ли да получите практически познания за алтернативите?
Искате ли да допълните професионалния си живот с нови дейности, с които да подобрите средата, която ви заобикаля?
Искате ли да бъдете част от общност на отговорни, активни хора, които са ваши съмишленици?

Ако всичко това ви е интересно, каним ви да се включите в Академия “За Земята”, която ще се проведе в Пловдив. В рамките на 3 седмици от 13-ти февруари до 1-ви март всеки вторник и четвъртък от 18:30 до 21:30 ще се впуснем в теория и практика по темите:
- Устойчиво бъдеще - как ефективно да ползваме ресурси, да потребяваме отговорно, що е то кръгова икономика и как работи тя?

- Жива храна и справедливо земеделие - как да отглеждаме храната си, какво са хранителни кооперативи, фермерски пазари, ГМО и нашата връзка с тях?

- Нулеви отпадъци - намаляване на отпадъците, разделно събиране, домашно компостиране, повторна употреба, защо не трябва да горим отпадъци и наистина ли можем без тях?

- Енергийна независимост - какво са чиста енергия, енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия, енергийни кооперативи и имат ли почва у нас?

- Чист въздух - как да се справим със замърсяването на въздуха с общи усилия и смислени мерки?

- Съхранени гори и защитени територии - защо старите гори са толкова важни, как опазваме и управляваме защитените територии, за да ги има за идните поколения?

Какво получавате от Академията?
- Практически знания и умения по изброените теми;
- Поглед към „голямата картина“ на комплексните природозащитни предизвикателства и възможностите за действие и алтернативи;
- Достъп до материали с повече подробности по темите от библиотеката на За Земята;
- Лична комуникация с експертите на За Земята;
- Запознанство с хора със сходни интереси;
- Пространство, в което да задавате въпроси, да споделяте идеи и да активирате действия към положителна промяна..

След това?
Можете да се включите в дългосрочна активистка група на За Земята, в която да използвате придобитите знания с пряко участие в дейността на сдружението, като осъществявате идеите си. Ще имате възможност за взаимодействие с международни мрежи и организации в сферата на опазването на околната среда, включване в международни проекти, обмени и надграждащи обучения.

Как да кандидатствате?

Попълнете формуляра за регистрация до 31.01.2018 и ние ще се свържем с вас: https://goo.gl/forms/BCDM6aWFH9hB663M2

Броят участници е 15 човека. Финална селекция и обявяване на участниците на 02.02.2018. Курсът няма такса за участие.

Участниците, преминали през всички модули, ще получат сертификат, с който ще могат да удостоверят участието си в курса.

За въпроси: sofs [at] zazemiata [dot] org

Академия "За Земята" се случва в рамките на проекта "Училище за устойчиво развитиео и активизъм на За Земята и Приятели на Земята Европа. Той цели да насърчи използването на неформални методи за екологично образование с акцент върху практически знания и изграждане на информирана гражданска позиция по глобални теми, които засягат хората и природата. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанеито на тази публикация е на За Земята. Предоставените материали и информация по време на събитието не отразяват гледната точка на Европейския съюз.

Сподели