Демонстрация - Чистият въздух е наше право!

Дата: 
Fri, 2020-02-07 08:30 - 09:00

Заповядайте на демонстрация на „Грийнпийс“ – България за чист въздух и за възобновяема енергия.

В петък, 07.02 от 08:30 ч. ще посрещнем политиците, които отиват на парламентарен контрол, със силна кашлица пусната по звукова система.
Освен това на място ще имаме голям банер, малки банери и двама активисти, облечени като бели дробове. Останалите активистите ще са с маски против мръсен въздух.


През последните години правителството води политика, която противоречи и на икономическата логика, и на усилията за подобряване на качеството на въздуха в страната. Цели населени места, които се намират около замърсяващи въглищни електроцентрали, са редовно задимявани. Хората от Перник, Гълъбово, Големо село се оплакват от задушлив дим и сажди, посипали се по коли и домове.
Изгарянето на въглища е един от основните причинители на замърсяване на въздуха в България.

Докато политиците губят време и не предприемат действия за развитие на сектора към възобновяема енергия, въглищните електроцентрали в България се ориентират към изгаряне на отпадъци. Това от своя страна крие дори по-големи рискове за здравето на хората, тъй като съоръженията не са предвидени за това.

По тази причина „Грийнпийс“ – България настоява правителството да изготви ясен план за преминаване към възобновяеми енергийни източници, крайна дата за използване на въглища през 2030 г. и преустановяване на практиката с изгаряне на отпадъци във въглищни електроцентрали.

Сподели