Диалог на тъмно гостува в Пловдив

Дата: 
Wed, 2015-12-09 (All day) - Fri, 2015-12-11 (All day)

Федерация Спорт за Хора със Зрителни Увреждания ви кани на необичайно преживяване – Диалог на тъмно!

Събитието предвижда преживявания 90 минути в пълна тъмнина и 60 минути - обратна връзка на светло. В тази среда ролите на незрящи и зрящи ще се разменят и, за разлика от живота, незрящите ще водят зрящите в процеса на взаимно опознаване и диалог. Водещите са специално обучени незрящи, подкрепяни от експерт.
Каним Ви на диалог в пълна тъмнина, защото вярваме, че той създава условия на равенство и разбиране, в които нуждите на всеки участник биват “видени”, асимилирани и уважени при взимането на важни за групата решения. Вярваме, че този модел на общуване, пренесен на сцената на социалното взаимодействие в обществото ни, би ни превърнал в по-толерантни и осъзнати граждани. Чрез този нестандартен метод за водене на диалог искаме да спомогнем за насърчаване на включването на гражданското общество в процесите на формулиране на политики и вземане на съвместни решения като същевременно променим предразсъдъците по ключови обществени теми.

В тъмното ще разберем: Можем ли да чуем другия по-добре, когато не го виждаме? Можем ли да потърсим начините за решаване на проблеми през чуждата гледна точка? Можем ли чрез диалог “на тъмно” да намерим „светлото бъдеще” за българското общество?

Ще се провеждат по няколко събития на ден, за което е нужна предварителна регистрация!

Датите са: 9, 10, 11 декември 2015 г. (сряда, четвъртък и петък)
Часове на сесиите: От 11:00 ч. до 14:00 ч. и от 15:00 ч. - 18:00 ч.
Място: Библиотека Иван Вазов в гр.Пловдив, вход откъм Немската читалня на Гьоте-институт, ул.Иван Вазов.

Очакваме ви! Запазете си място в тъмното на 0883 7777 10

Събитието е част от проекта Диалог на тъмно - модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства BG05/1875 , който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, www.ngogrants.bg и се изпълнява от Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания.

Сподели