Дискусия "Прозрачно разходване на средства от общините в област Благоевград и он-лайн платформа за граждански мониторинг"

Дата: 
Thu, 2021-09-09 09:30 - 15:30

Събитието, организирано от БлуЛинк е структурирано в 2 сесии. СЕСИЯ 1 е кръгла маса, която ще прегледа съществуващата правна рамка и практики за разходване на публични средства в общините в област Благоевград, както и наличните инструменти за граждански мониторинг и участие в този процес. 

СЕСИЯ 2 е практическа работилница, по време на която представители на бизнеса и гражданското общество ще се запознаят с новосъздадена онлайн платформа за подаване на сигнали за нередности при разходване на публични средства от общински бюджети, предприятия и/или проекти, финансирани с публични средства, изпълнявани от общините в област Благоевград и областната администрация.

Събитието ще се проведе на 09.09.2021 г., четвъртък, от 9:30 до 15:30 ч  в зала № 5 (партер) на община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, гр. Благоевград съгласно всички актуални предписания на Министерство на здравеопазването и е с предварителна регистрация в срок до 07.09.2021 г. на следния линк.

Пътните разходи за участие се поемат от организаторите, като същото се отбелязва в регистрационната форма.

За допълнителна информация: Наталия Димитрова, Ръководител на проект, фондация Блулинк, natalia AT bluelink.net.

Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.
 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели