Дискусия:Синьо небе за всеки. Влиянието на замърсения въздух върху здравето на жените и децата

Дата: 
Fri, 2022-11-04 10:30 - 12:00

На 4 ноември 2022 г., от 10.30 до 12.00 ч., в Музея на гр. Бяла, област Варна, ще се проведе дискусия на  тема „Синьо небе за всеки. Влиянието на замърсения въздух върху здравето на жените и децата“. Организатор на събитието е Българска платформа към Европейско женско лоби, и се организира в рамките на програма „Глътка чист въздух“ на Български фонд за жените, и с подкрепата на Община Бяла. Подробности на  https://www.bluelink.net/novini/sinjo-nebe-za-vseki-vliyanieto-na-zamars...

Сподели