Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2015: КонсУмувай тур с обучение в Пловдив

Дата: 
Fri, 2015-11-27 10:00 - 16:00

Пловдив – КонсУмувай тур с обучение

 

В туровете са поканени да участват всички граждани на възраст над 14 години (учащи, студенти, възрастни), като всеки тур ще се състои при наличието на минимум една заинтересована група от 10 до 20 души и максимум две групи за община. Необходимо е предварително записване за участие на info [at] ecocentric-bg [dot] org.

 

Място на среща:

Туристически информационен център
пл. Централен № 1 – Пловдив

Образователните турове за отговорно потребление запознават участниците с информация, пряко свързана с всекидневното им потребление на стоки като кафе, шоколад, дрехи, обувки, електронни джаджи чрез интерактивни игри и активен диалог. По случай Европейската седмица за намаляване на отпадъците специален акцент ще бъде поставен на генерирането и оползотворяването на отпадъци в ежедневния ни начин на живот. Участниците ще разгледат потребителските теми от различни гледни точки – икономическa, социалнa, екологичнa – придобивайки цялостен поглед, от извличането на ресурсите за продуктите, през процеса на производството им до търговското им разпространение. Чрез въвличане в реални ситуации ще бъде насърчено критично потребителско мислене и формиране на активна гражданска позиция. Образователните турове са предпоставка за изграждане на отговорни потребителски навици – отговорни, както към околната среда и социалните групи, ангажирани в производството на продуктите и услугите, които ползваме, така и отговорни към собственото ни здраве и благополучие.

Туровете се изпълняват с помощта на доброволци-мултипликатори, специално обучени за прилагане на образователната програма. На заинтересованите граждани ще бъде проведено обучение след тура.

Сподели