Фондация „Екоцентрик” организира „Неформална работилница – демократични инструменти за гражданско образование” на 06 юни 2015 година

Дата: 
Sat, 2015-06-06 10:00 - 18:30

Шест образователни работилници, шест инструмента, на 06 юни 2015 година – Фондация „Екоцентрик” организира еднодневно образователно събитие, наречено „Неформална работилница – демократични инструменти за гражданско образование”. Инициативата е насочена към родители, обучители и обучаеми и в първата си част ще се състои от шест уъркшопа, които ще се случат едновременно и които са посветени на демократичността на обучителните инструменти в образователната система и в ежедневието. Всяка работилница ще се фокусира в различен неформален метод на пре(по)даване на знания, като участието е напълно безплатно с предварителна регистрация, до изчерпване на местата.
Работилниците са с разнообразна насоченост и са следните:

  •    Неформални методи във формалното образование (водещ: Стефка Китанова, преподавател)
  •    Циркова педагогика за начинаещи (водещ: Anne Troeger, Германия)
  •    Форум-театър (водещ: Янко Велков, Театър Цвете)
  •    А.З М.О.Г.А - Активни Занимания за Мотивиране на Отговорни Граждани с Амбиция (водещ: Адриан Кирилов, Съюз на учениците в България)
  •    Приключенска педагогика (водещ: Величка Благоева, Авантюрика)
  •    ДЕМО-ДЕМОкрация – настолните игри като метод за изграждане на активни граждани (водещ: Жанета Петрова, Фондация „Екоцентрик”)

Във втората част на събитието участниците ще представят наученото и ще

участват в дискусия, водена от модератора на събитието Сашка Витанова. Съвместното обсъждане ще търси отговор на въпросите: Какво е необходимо, за да станат методите на
преподаване в съвременния образователен процес по-демократични? Как чрез обучителни методи да вдъхновяваме и овластяваме гражданите, за да бъдат активни? Как формалното и неформалното образование да си сътрудничат за възпитаването в активно гражданство?
Целта е разговорът между различните заинтересовани лица да бъде основа за съставяне на предложения за сътрудничество между формалната и неформална образователна сфера, които предложения, от своя страна, да бъдат отправени към Министерството на образованието.
Неформалните работилници ще се проведат на 06.06.2015 г. от 10 ч. сутринта в Есенс център (София, ул. „6-ти септември 37”). Записване за участие в работилниците тук.
За допълнителна информация: http://ecocentric-foundation.org/deynosti/neformalna-rabotilnitsa

Проектът “Обучение в демокрация през целия живот – активни граждани чрез гражданско образование” започва през месец август 2013 година и се изпълнява от Фондация „Екоцентрик“ в партньорство с неправителствени организации от Германия (FRIEDA-Frauenzentrum Berlin) , Франция (Association Université du Citoyen, Marseille) и Чехия (Antikomplex – hnutí proti xenofobii, Prague). Основна цел на сътрудничеството е стимулиране на гражданското участие чрез неформално образование и обмен на активни методи на обучение между партньорите. Обучаеми по проекта са млади хора над 26-годишна възраст, хора в неравностойно положение, безработни, възрастни хора от селски райони, родители, преподаватели. Настоящото събитие „Неформална работилница – демократични инструменти за гражданско образование“ се явява заключителна местна дейност по този проект за представяне на резултатите от сътрудничеството.


Проект “Обучение в демокрация през целия живот – активни граждани чрез гражданско образование” се провежда в рамките на секторна програма “Грюндвиг”, дейност “Партньорства за познание” и е финансиран по програма “Учене през целия живот” на Европейския съюз.

Сподели