Форум:ПОЧВА ще се проведе на 5 декември в кино Люмиер по случай световния ден на почвата

Дата: 
Mon, 2022-12-05 18:00 - 21:00

На 5.12.2022 от 18 до 21 ч., ще се проведе първият по рода си форум за опазване на почвите ФОРУМ:ПОЧВА, на който водещи експерти ще изнесат лекции пред широката общественост, медии и институции за изключителната важност на почвата, като основен ресурс за живота на Земята и намирането на решенията за опазването й и адаптация на земеделието към климатичните промени.

ПОЧВАТА УМИРА! 52% от обработваемите почви в световен мащаб вече са деградирали. Липсата на органично съдържание в тях ги превръща в пясък, което води до хранителна криза, недостиг на вода, загуба на биоразнообразие, климатични промени, загуба на препитание, конфликти и миграция.
95% от храната в света идва от почвата, но за съжаление съвременното земеделие и неговите методи увреждат почвата и тя бързо губи своето плодородие. С този начин на работа почвите ерозират до пясък само след 30 до 50 години. Изчислено е, че ако не се промени това, над 50% от почвите в целия свят ще загубят своето плодородие и ще се превърнат в пустиня. Това вече се вижда и на определени места в България - дори в Добруджа, житницата, с която се гордеем вече има площи толкова силно ерозирали, че добивите там спадат с над 70%!

Деструктивните конвенционални практики са в основата на деградацията на почвата, но за щастие могат да бъдат заменени с такива, които да възстановят биоразнообразието, да пречистват въздуха и да намаляват използването на химични торове и препарати.

На Форум:ПОЧВА ще научим за множество решения и вече работещи добри практики и в България.

ЛЕКТОРИ на форума ще бъдат:
l част: КЛИМАТ
☆ Борислав Сандов: Министър на околната среда и водите и Вицепремиер по климатични политики в правителството на Кирил Петков (декември 2021 - август 2022)
☆ Александър Дунчев: народен представител в 47-о и 48-о Народно събрание, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите в двете служебни правителства на Стефан Янев (май - декември 2021)
☆ Никола Рахнев: основател на "Гората.бг" и десетки други каузи
☆ Патрик Смитьойс: основател на "Моята нова родина"

ll ЧАСТ: ПОЧВА
☆ Петя Иванова: специалист по регенеративно земеделие и възстановяване на почвите
☆ Александър Китев: Председател на Българска асоциация на фермерите, които не орат почвата (АБНТ)
☆ Стоилко Апостолов: Директор на Фондация "Биоселена"
☆ Мартин Ганев: основател на ферма "Поляна", практикуващ био-динамично земеделие;
☆ Георги Мантарлиев: основател на "Академия за фермери"

Партньори и съорганизатори са Кооперация “Хранкооп - София”, Асоциация “Ноу тил и залесяване България", Фондация "Еко Общност", Фондация “Корен”, ЕС “За Земята”, Горичка, Гората.бг, Сдружение "Доброжънци", Зеленият отбор на България.

Повече за форума: https://www.facebook.com/events/2362115250618983

Сподели