Граждански панел в Стара Загора: "Какво трябва да се промени в управлението на страната?"

Дата: 
Fri, 2014-11-14 13:00 - 17:00

Сдружение „Болкан Асист" кани граждани и неправителствени организации за участие в регионален граждански панел в на тема "Какво трябва да се промени в управлението на страната?".

Събитието ще се състои на 14.11.2014 г. от 13.00 до 17.00 ч. – в хотел Верея, гр. Стара Загора. Поканата е към граждани и НПО от Югоизточен район (обхваща областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол)

Срещата е част от Регионални граждански панели даващи възможност на граждани и неправителствени организации да споделят своите мнения и предложения за необходимостта от промени в управлението на страната.

С помощта на експерти ще бъдат обсъждани въпроси за формите на управление, гражданския контрол, пряката демокрация, задължителното гласуване и др., които бяха обект на национално социологическо проучване, проведено в периода април - юни, 2014 г. с помощта на Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики.

Изводите, предложенията и препоръките, които участниците в панелите ще направят, ще бъдат представени на новите управляващи (парламент и правителство), на медиите и на всички, които се интересуват, както и ще послужат за иницииране на законодателни промени.

Желаещите да участват в панела в Стара Загора трябва да заявят това по електронната поща, факс или телефон в офиса на Сдружение „Болкан Асист" в срок до 07.11.2014 г., като предоставят следните данни: три имена, населено място, възраст, образование, професия, координати за контакти (телефон, факс, имейл). Представителите на НПО трябва да съобщят както своите координати, така и името и адреса на организацията.

Координати на Сдружение „Болкан Асист": София 1408, ул. „Енос" №7, ет.6, ап.9; телефон /факс: 02/9628670, 9628671, електронна поща: balkanassist [at] balkanassist [dot] bg .

На пътуващите от други населени места ще бъдат изплатени транспортни разходи на стойността на билетите за обществен транспорт, а на всички участници ще бъдат изплатени дневни разходи в размер на 20 лева.

Максималният брой участници в един регионален панел е 60 човека. Заявки за участие ще се приемат до запълване на местата!

Проект „ГРАЖДАНСКИ ДЕБАТ ЗА ПРОМЯНА"

Изпълнява се с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Болкан Асист" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Сподели