Механизми за гражданско участие - представяне на доклад по проект "Участие за природа"

Дата: 
Fri, 2016-01-15 13:30 - 15:00

На 15 януари 2016 г., в зала "Гъливер" на Център за култура и дебат "Червената къща" в София, от 13.30 ще бъде представен доклад относно механизмите за гражданско участие, разработен с подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО към финансовия механизъм на ЕИП в рамките на проект "Участие за природа". Докладът включва преглед на съществуващите практики на гражданско и НПО представителство към различни институции, анализ на нормативни актове и правилници на 62 държавни институции и 153 общини, анализ на единствената съществуваща електронна платформа за избор на представители на НПО (е-Представителство), изработена и поддържана от информационната мрежа БлуЛинк и изработване на препоръки за усъвършенстване на НПО представителството по теми, свързани с околна среда, включващи промяна на нормативни актове и правилници, както и саморегулативни мерки сред НПО. 

---

Програма

Механизми за гражданско участие - представяне на доклад и дискусия,

координатор БлуЛинк, зала Гъливер

13.30 - откриване и представяне на доклад, Павел Антонов и Тома Белев

14.00 - коментари и поставяне на находките в широкия контекст на НПО законодателство - БЦНП, ФГУ, Център за изследване на демокрация, НПО Линкс, Коалиция "За да остане природа"

--

Дискусията се провежда в рамките на проект "Участие за природа" се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк и е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

Сподели