Мирна демонстрация в подкрепа на ратификацията на Истанбулската конвенция

Дата: 
Thu, 2018-01-11 11:00 - 13:00

Елате на мирна демонстрация в подкрепа на ратификацията на Истанбулската конвенция на 11-и януари (четвъртък) от 11 ч. пред сградата на Народното събрание!

По повод разгорещените дебати и кампанията срещу ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция), ние, група неправителствени организации и експерти в областта на равнопоставеността на половете, домашното насилие и закрилата на децата (сред които Български фонд за жените, Български център за джендър изследвания, фондация „Асоциация Анимус“, фондация „П.У.Л.С“, , Национална мрежа за децата, Алианс за защита от насилие, основано на пола, фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”, One Billion Rising - Bulgaria и др.), организираме мирна демонстрация за ратифициране на Конвенцията и за предприемане на мерки за справяне с насилието над жени и домашното насилие на 11-и януари 2018 г. (четвъртък) от 11.00 часа пред Народно събрание (пл. „Народно събрание“ 2).

Заявяваме нашата твърда подкрепа за ратификацията на Конвенцията и се обявяваме против всички неверни внушения и твърдения, свързани с нея, базирани на незнание, непознаване на темата или на целенасочена манипулация на общественото мнение. Остро осъждаме политическите игри и пропаганда, речта на омразата и политическия пиар на гърба на хилядите жени и деца, пострадали от домашно насилие. И заявяваме, че изместването на публичния дебат в грешна посока е равносилно на отказ от предприемане на решителни мерки срещу насилието в България!

За хиляди жени и деца в страната ни насилието е ежедневие. Последните данни показват, че един милион от близо четири милиона българки са жертва на тормоз вкъщи. За 54% от българите сексуалното насилие е изключително сериозен проблем. 70% от анкетирани ученици на възраст между 13 и 16 години лично познават жертви на домашно насилие. Общият брой случаи на насилие, по които са работили отделите „Закрила на детето” през 2015 г., които съгласно българското законодателство са оторизирани да предприемат мерки за закрила спрямо деца в риск и да работят с децата и техните семейства, са 1 839.

Истанбулската конвенция обръща внимание на всички аспекти, които касаят работата по превенция, информиране, обучение, закрила, реакция и помощ на пострадали от насилие. Документът е подписан от 44 държави от Съвета на Европа и от Европейския съюз (като юридическо лице), като към днешна дата е ратифициран от 28 държави в Европа, 17 от които – членки на ЕС. Конвенцията предвижда всяка държава да създаде специален механизъм за мониторинг, да отдели подходящи финансови и човешки ресурси за доброто му изпълнение, да определи или създаде един или повече официални органи, отговарящи за координацията, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и мерките за превенция и борба с всички форми на насилие, обхванати от Конвенцията.

Ратифицирането на Конвенцията ще допринесе за положителна промяна в националната правна рамка в следните посоки:

· Въвеждане на официална статистика от страна на държавата за случаите на домашно насилие и насилие, основано на пола;

· Криминализиране на „преследването“, изнасилването в брака, промени в погасителната давност на тези престъпления;

· Осигуряване на бързо и ефективно разследване на случаите на домашно насилие и насилие, основано на пола, от правоохранителните и правораздавателни органи;

· Въвеждане на достатъчен брой и адекватно разпределени в страната специализирани безплатни услуги за закрила на пострадали жени и деца;

· Въвеждане на задължение насилникът да посещава специализирани програми, включващи социални и психологически консултации.

Призоваваме всички отговорни организации и граждани да дойдат на 11-и януари от 11.00 часа пред Народно събрание и да изразят категорична подкрепа за ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие от страна на България. Също така, призоваваме народните представители, отговорните институции, както и медиите, да не се поддават на съзнателната подмяна на мащабния проблем с насилието над жени и деца с манипулативни и изкривени тълкувания на ясно дефинираните от Конвенцията понятия и цели.

Линк към събитието във Фейсбук на мирната демонстрация – https://www.facebook.com/events/832980596866515/

Сподели