На финалната права: Актуализация на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

Дата: 
Fri, 2024-06-21 09:00 - 14:00

Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с фондация “БлуЛинк”, има удоволствието да Ви покани на кръгла маса на тема:

На финалната права: Актуализация на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

21 юни 2024 г.

Зала „Кеплер“, Launchee, ЦУМ, гр. София


Липсата на дебат, основан на детайлен анализ на данни за въздействието от въвеждането на Европейския зелен пакт, възпрепятства постигането на обща визия за прехода към нисковъглеродна икономика. Ето защо обновяването на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) на България е ключова предпоставка за трансформацията на българската икономика и постигането на енергийна независимост на страната.
 
Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Фондация “БлуЛинк“, организират кръгла маса на 21 юни 2024 г., с участието на водещи политици и експерти, които ще обсъдят конкретни мерки за постигане на климатична неутралност през призмата на ИНПЕК. Центърът ще представи и най-новия си анализ на три сценария за преход към нисковъглеродна икономика до 2050 г., които показват различни визии за намаляване на енергийното потребление и на емисиите от парникови газови в секторите енергетика, сгради, промишленост, транспорт и селско стопанство.

Ще бъдат обсъдени и позициите и предложенията на различните заинтересовани страни за подобряване на амбицията на ИНПЕК. Не на последно място ще бъдат разгледани и пречките пред осъществяването на справедлив преход в най-въглеродно интензивните региони на основата на сравнителен анализ от Германия, Полша, Италия и България.

В кръглата маса ще участват:
Красимир Ненов, заместник министър на енергетиката (поканен)
Апостол Дянков, началник отдел „Координация на климатични политики“, Министерство на околната среда и водите (поканен)
Мартин Владимиров, директор, програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията
Драгомир Цанев, изпълнителен директор, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
Мария Невитала-Рей, анализатор по въпросите на климата и енергийната политика в Института за реформи – Полша
Надежда Ганчева, старши анализатор, Програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията
Калина Цолова, анализатор, програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията
Полина Славчева, проектен мениджър, фондация „БлуЛинк“
Ася Добруджалиева, проектен мениджър, Хабитат България
Симеон Горов, екип „Енергия и климат“, Екологично сдружение „За Земята“
Кристиян Димитров, координатор на кампания „Енергийни общности“, „Грийнпийс-България“


Регистрирайте се за събитието тук.

Програма на събитието вижте тук.

 

Сподели