Национални протести: Долу ръцете от Закона! Долу ръцете от морето, планините, реките!

Дата: 
Thu, 2020-06-25 18:30 - 20:30

[Да спасим Натура 2000] ГЕРБ и Обединените патриоти са на път да ликвидират цялата мрежа Натура 2000. Промените в Закона за биологичното разнообразие, подготвени от Нено Димов и допълнени от Валери Симеонов влизат на второ четене в Народното събрание. Нека ги спрем!

Леенето на бетон по морето, сечите на вековни гори, съсипването на реките и унищожаването на биологичното земеделие ще станат ежедневна практика, ако не излезем сега срещу ВСИЧКИ промени в закона касаещи екологичната мрежа Натура 2000:

  • Още 4 години няма да се приемат природозащитни цели на зоните от мрежата. Когато няма цели всяко инвестиционно намерение, както досега, ще бъде разрешавано от МОСВ.
  • Още 4 години МОСВ няма да определи превантивни мерки срещу унищожаването на животни, растения и местообитания. 13 години липсата на такива мерки доведоха до големи загуби на природата на нашите гори, реки, земеделски земи и Черноморското крайбрежие.
  • Ще се отмени ролята на  учените, собствениците и гражданите в процеса по опазване на мрежата.
  • Ще се разпилее ценен ресурс за управление на защитените зони.

⚠️ Предложенията са приети на първо четене, очаква се много скоро да бъдат гледани и на второ четене. Никое от становищата на гражданските организации и научните институции до сега не бе чуто.

Искането ни сега - всичко, което засяга Натура 2000, да се премахне от промените в Закона за биологичното разнообразие. Ако сме повече ще ни чуят - очаквайте скоро призив за внасяне на становища от граждани до Комисията по околна среда и води.

Долу ръцете от Закона за биологичното разнообразие! Долу ръцете от морето, планините, реките, горите!

???? Повече за законопроекта тук: http://forthenature.org/attitudes/138
???? Предложението на Валери Симеонов: https://parliament.bg/bg/bills/ID/157366/

Кога: 25 юни 2020, от 18.30 до 20.30

Къде: в София шествие от паметника на Алеко на бул. Витоша до Народното събрание.

Страницата на протеста е тук.

 

 

В други градове:

- Благоевград
- Бургас
- Варна
- Пазарджик
- Пловдив
- Русе
- Ботевград

Сподели