Пресконференция за отказа на МОСВ да допусне НПО представители на ключово заседание на ВЕЕС

Дата: 
Tue, 2011-09-20 14:00

Природозащитни организации ще коментират отказа на МОСВ да допусне на заседание на Висшия екологичен експертен съвет, който днес одобри проекта за златодобив на Крумовград на «Дънди Прешъс Метълс», ключови заинтересовани лица и членове на съвета от неправителствения сектор.

Участници: представители на ЕС "За Земята", Фондация «Блулинк», Сдружение за дивата природа «Балкани», Екообщност, «Живот за Крумовград», РЕЦ и Коалиция "България без цианиди".
   

Сподели