Проблеми и необходими подобрения във форматите на гражданско участие

Дата: 
Fri, 2014-11-21 13:30 - 16:00

Дискусия: "Проблеми и необходими подобрения във форматите на гражданско участие"


Модератори: Андрей Ралев, Петко Цветков, Наталия Димитрова-Попова

Място: Център за култура и дебат „Червената къща”, Червена зала, ул. Любен Каравелов 15
Време: 13:30 – 16:00


Дискусията има  за цел да даде насока за ефективността на гражданското участие и как то може да се подобри в България. Дискусията ще започне с 3 кратки представяния на трите нива на чуастие – национално, местно и личностно. След изясняване на механизмите, по които трите се случват, в дискусията ще бъдат поканени да се включат и всички останали гости в залата – активни граждани и представители на неправителствени организации. Дискусията цели да даде оценка на ефективността на всеки един от седните елементи:


- Гражданско участие чрез масови политически процеси (напр. протести)
- Струтктурирано участие в съвети (НПО, полупрофесионални структури)
- Партии – лобиране през опредлени депутати, участие в законодателните процеси
- Участие чрез медии
- Общинско самоуправелние, общински комисии
- Ежедневно ниво на участие – сигнали, проверки при прилагането на политиките

Дискусията е част от еднодневния форум "Време за действие", който ще се проведе на 21.11 в Център за култура и дебат "Червената къща".

Сподели