Протести срещу безобразията при управлението на водите в София и Пловдив

Дата: 
Fri, 2023-04-28 11:00 - 12:00

На 28-ми април 2023г. /петък/ от 11:00 часа, пред сградата на МОСВ на Мария Луиза 22, се организира национален протест срещу безобразията на ръководството на МОСВ от правителството на Румен Радев, извършвани при управлението на водите, опазването на питейните водоизточници за населението, продължаващото убийство на реките ни от новите малки ВЕЦ-ове и кражбите на дървесина и на баластра от речните корита, маскирани като "почистване" на реките.

Протестът в София е в подкрепа на едновременния протест на хората от населените места в Пловдивско, който ще бъде пак в 11:00 часа в петък, пред сградата на Басейнова Пловдив, срещу действията и бездействията на новоназначния директор на Басейнова Дирекция Пловдив - Васил Узунов. Повече сведения за този протест в Пловдив може да се открият на следния линк:

https://www.facebook.com/groups/937583509750236/?multi_permalinks=2351198098388763&ref=share


Като допълнение на исканията на хората в Пловдивско, на протеста в София за "цялостен принос" ще бъдат поискани оставките и на министъра на ОСВ - Росица Карамфилова, както и на заместника й с ресор "Води" - Петър Димитров.

Основанието за исканията е пълния провал в управлението на водите - още от бездействията на "компетентните" споменати лица по случаите в Своге, Каравелово и Богдан, заради влиянието им върху безобразията на директор Васил Узунов в Пловдив,  както и заради пълния провал на новите, вече остарели Планове за Управление на Речните Басейни/ПУРБ/ и на Плановете за Управление на Риска от Наводнения /ПУРН/, заради които България вече е в наказателна процедура от страна на ЕК и ни предстоят санкции.

ПУРБ-овете въобще не са публикувани и  досега, въпреки обещанията на Росица Карамфилова от началото на годината, че това ще стане до края на март, а ПУРН-овете ги публикуваха, но по-добре да не бяха - качеството им е толкова безобразно!

Пълни само със скъпо струващи мерки за справяне с последствията, в ПУРН-овете отказаха да включат дори само една мярка от предложенията на Балканка за превенция и предотвратяване на риска при източниците в поройните планински райони, където се генерират наводненията. Нито една такава мярка не беше приета, нищо че, или точно защото те са безплатни.

Само за да добие представа обществото за какво става дума - в ПУРН-овете районът на Богдан, Каравелово и поречието на Стряма дори не е включен в картата на Районите със Значителен Потенциален Риск от Наводнения на Басейнова Пловдив, а отхвърлиха и всички мерки за забрана на голи сечи около реките и за събиране и изнасяне на вършината в такива райони... Това бяха причините за задръстването на селата около Стряма с кал, тиня и с невъобразимо количество отсечени и изоставени на сечищата клони, коренища и други отпадъци от сечите, които бяха довлечени до населените места и блокирани в тях.

Нито една полезна за намаляването на риска от наводнения мярка не беше приета с една единствена цел - сечта на дървесина, кражбите на баластра и другите безобразия по реките да продължат в неследваща се облага за близките до Властта връзкари!

И без това Петър Димитров - тогава директор на Басейнова Плевен - стана световно известен през ноември 2019г. с кражбата на жива кал, чимове и несортирана баластра от река Вит, които бяха вложени в насипа на магистрала Хемус, и съхнат и досега, със задръстването с бентонит на подземните води по трасето на Турски Поток, с пресъхването на Искрецка и на водоизточниците за Своге, когато вече беше назначен за заместник на Карамфилова с ресор "Води" за награда и никой не му видя очите!

Резултатите Му говорят сами по себе си!

Затова "компетентните" за управлението на водите министър и ресорен заместник трябва да понесат отговорност и да си ходят!

А ако президентът продължава да ги държи, ще трябва да си ходи и той!

Сподели