Среща по проект „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси”

Дата: 
Fri, 2016-03-25 10:00 - 14:30

Среща с младежка арт проява „Изкуството - послание към обществото” по проект „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси”

 

Уважаеми колеги,
Уважаеми младежи и преподаватели,

 

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в интересна среща с младежка арт проява „Изкуството - послание към обществото” по проект „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси”, изпълняван от Черноморска мрежа на неправителствените организации и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм, осъществяван със съфинансиране на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)
Целта на проекта е да повиши приноса на НПО за устойчивото развитие и да насочи вниманието на властите и обществото към проблема с натрупването на отпадъци в морската среда и по крайбрежието, което води до деградация на ресурса и създава големи рискове за обществото. Морските отпадъци все още не са включени в националната регулаторна рамка, въпреки че страната ни има определени ангажименти във връзка с тях. Този проект ангажира дългосрочно експерти от НПО и отговорните власти в стимулиране и националните политики за управление на отпадъците и балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси на морето и крайбрежието.
Събитието ще се проведе на 25 март 2016 г. (петък) от 10.00 ч. в София в червената зала на Център за култура и дебат Червената къща, ул. „Любен Каравелов“ 15, с участие на експерти и младежи от София, Бургас и Варна, привлечени от двете партньорски организации. На срещата организаторите ще представят хода и някои резултати от разнообразните информационни и образователни дейности и продукти, създадени по проекта. Ще се проведе и дискусия за постиженията и перспективите за решаването на проблема с морските отпадъци, който е в центъра на проекта.
За участие в срещата са поканени представители на МОСВ, комисията по околна среда към НС, експерти на медиите и НПО, които проявяват интерес към темата на арт проявата и целите на проекта.
За контакти с организаторите: e-mail: baest [at] abv [dot] bg, 0887632699 bsnn [at] bsnn [dot] org Teл. 052-615856, Факс: +359 (0)52/602047, Моб. +359 (0)886 314 515.

С уважение,
Върбан Москов, представляващ БАЕСТ
Ема Гилева, представляваща ЧМНО

 

 


ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНА ДИСКУСИЯ
на среща с младежка арт проява „Изкуството - послание към обществото”
по проект „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси”
25 март 2016 г. (петък), София, Червената къща

25 март 2016 г. (петък)
Модератор – Иван Камбуров, БАЕСТ
10: 00 – 10: 30 - Регистрация, откриване на срещата и представяне на информационни и образователни дейности и продукти по проекта „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси”

10:30 – 10:45 ч. - Представяне на дейностите по проекта, осъществени по южното черноморско крайбрежие
10 : 45 – 11: 15 - Ученици, студенти и обучители: представяне на обучението на деца и младежи за участие в мониторинг на отпадъците. Представяне на информационни и образователни дейности и продукти по проекта

11:15 – 11: 40 - Показване на документалния филм на проекта „Писмо в пластмасова бутилка” на Чавдар Гагов, продуцентска къща „Фаворит вижън”

11:40 – 12 :00 - Дискусия по филма и разговор за посланията на изкуството Представяне резултатите от мониторинга и управлението на отпадъците в морето и по крайбрежието на защитените южни територии.

11, 55 – 12,05 – Представяне на резултатите от дейностите на проекта

11: 10 – 11: 40 - Показване на документалния филм на проекта „Писмо в пластмасова бутилка” на Чавдар Гагов, продуцентска къща „Фаворит вижън”

11:40 – 12:00 - Дискусия за участието на младите хора в управлението на отпадъците Какви човешки дейности и консуматорски навици увреждат най-много морската среда и крайбрежието? Какъв е пътят на отпадъците? – участие на експерти на НПО и младежи
12:00 – 12 : 30 – Документалното кино и посланията за опазването на околната среда – показване на документални филми В паузата – обсъждане на повдигнатите проблеми за консумацията и бъдещето на планетата

12: 30 – 13: 30 ч. Провокация на въображението и мисленето – как можем да почистим брега и морето
13:30 – 14:30 ч. - Иновации и традиции при управлението на отпадъците - творчески подход - обща дискусия. Добрите практики и бъдещето на проблема с твърдите отпадъци в морската среда – модератор Александър Асенов

14:30 – Закриване на срещата

 

Сподели