УЕБИНАР | Транспортна инфраструктура: ролята на европейските фондове за устойчив и свързан транспорт

Дата: 
Mon, 2023-11-13 17:00 - 18:30

Как изглежда транспортната мрежа в Европа през последните 25 години? А какво е нейното бъдеще?

Каним ви на ZOOM уебинара Транспортна инфраструктура: ролята на европейските фондове за устойчив и свързан транспорт на 13 ноември от 17:00 – 18:30 с предварителна безплатна регистрация.

Трансевропейската транспортна мрежа на Европа (TEN-T) е считан за ключов инструмент за Европейския съюз, който “с високо качество ще гарантира устойчива свързаност…, без физически прекъсвания, участъци с недостатъчен капацитет или липсващи връзки”.

На практика обаче, пътят към постигането на тази цел е изпълнен с неравности. Според доклад от 2023 г., през последните 25 години европейските страни са дали приоритет на строителството на пътна инфраструктура, предимно магистрали, пред развитието на железопътната инфраструктура.

Често европейските обществени средства, които са ключови за финансирането на транспортната инфраструктура, се разходват в противоречие със законодателството на ЕС в областта на околната среда. Такъв беше случаят с финансираната от ЕС магистрала „Струма“ в България и уникалното Кресненско дефиле, част от мрежата „Натура 2000“.

Темите, които ще обсъдим:

  • Развитие на транспортната мрежа в Европа през последните 25 години – представяне на резултати от изследване;
  • Европейското финансиране за транспортна инфраструктура – предизвикателства и бъдещи сценарии;
  • Казус: България и нейните транспортни мрежи в рамките на политиката TEN-T – приоритети и конфликти в зоните от Натура 2000.
     

Панелисти:

 

Модератор:

Десислава Стоянова, Екологично сдружение „За Земята“

Панелистите ще споделят резултати от свои изследвания и експертен опит в областта на транспорта. Ще се дискутира гледната точка на неправителствения сектор за възможните бъдещи сценарии, свързани с амбицията на ЕС за свързаност на всички региони до 2050 г. и преразглеждането на TEN-T спрямо Европейската зелена сделка и Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност.

Този уебинар се организира от Екологично сдружение „За Земята“ в рамките на проект „Гражданска обсерватория за финансиране на зелената сделка“, финансиран от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

Ще бъде осигурен симултанен превод на български и английски език.

 

Сподели